• 01 December 2019 (3 messages)
 • @796036672 #16334 11:57 AM, 01 Dec 2019
 • @625241295 #16335 05:15 PM, 01 Dec 2019
 • @Human0namuH #16336 05:24 PM, 01 Dec 2019
 • 02 December 2019 (30 messages)
 • @ssiyad #16337 04:25 PM, 02 Dec 2019
  മഞ്ജരി Magisk പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇവിടുള്ള ആരെങ്കിലും ആണോ? ആണെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് 10ൽ അത് വർക് ആവുന്നില്ല.. ഒന്നു നോക്കാമോ?
 • @nambolan #16338 04:26 PM, 02 Dec 2019
  @jishnu7 ^
 • @nambolan #16339 04:26 PM, 02 Dec 2019
  @balasankarc ^
 • @515904003 #16340 04:30 PM, 02 Dec 2019
  manjari magisk ittal phone motham malayalam akuo? atho phoneil kanuna malayalam contentinte mathram font maruo?
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16337 #16341 04:31 PM, 02 Dec 2019
  ഫോണ്ടുകളുടെ സെപറേറ്റ് മൊഡ്യൂള്‍ ഇപ്പോള്‍ മെയിന്റെയിന്‍ ചെയ്യുന്നില്ല. പകരം ഇത് ഉപയോഗിക്കൂ.

  Download: https://j15h.nu/downloads/magisk-malayalam-fonts-v2.0.zip
  Details: https://gitlab.com/smc/magisk-malayalam-fonts/
 • @ssiyad ↶ Reply to #16341 #16342 04:32 PM, 02 Dec 2019
  Thanks😊
 • Irshad Majeed in IB computing - ഇമ്മിണി‌ ബെല്യേ കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ്

  Android 10 ൽ manjari magisk font module install ചെയ്തു പക്ഷേ default font തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും display ചെയ്യുന്നത്. Any Solution?

 • @mujeebcpy #16344 04:33 PM, 02 Dec 2019
  There is a discussion regarding this.
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16340 #16346 04:35 PM, 02 Dec 2019
  മലയാളം കാണുന്ന എന്നായിടത്തും സെലക്റ്റ്ചെയ്യുന്ന ഫോണ്ടാകും.
 • athu mathi 👌
 • @ssiyad ↶ Reply to #16341 #16348 04:36 PM, 02 Dec 2019
  ഇതു മാറ്റി ഓരോ ഫോണ്ടിനും നമ്പർ പോലെ വല്ലതും സെറ്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും😁
 • Magisk installer limitation 😁
 • @515904003 #16350 04:36 PM, 02 Dec 2019
  Ilel pine aroma installer vekkendi varum 😁
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16345 #16351 04:37 PM, 02 Dec 2019
  It was working for me. Please ask him to create an issue in gitlab with details. https://gitlab.com/smc/magisk-malayalam-fonts/
  SMC / Magisk Malayalam Fonts

  Magiks Module to change the default Malayalam font in Android.

 • @ssiyad ↶ Reply to #16350 #16352 04:38 PM, 02 Dec 2019
  അത് നന്നാവും
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16348 #16353 04:38 PM, 02 Dec 2019
  Please let us know if it is working for you.
 • @ssiyad ↶ Reply to #16353 #16354 04:43 PM, 02 Dec 2019
  Not working
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16354 #16355 04:45 PM, 02 Dec 2019
  ഏതാ ഫോണ്ട് സെലക്റ്റ്ചെയ്തത്?
 • @ssiyad ↶ Reply to #16355 #16356 04:47 PM, 02 Dec 2019
  ഉറൂബും ചിലങ്കയും നോക്കി
 • @ssiyad #16357 04:49 PM, 02 Dec 2019
  ഗായത്രി+മഞ്ജരി യും വർക് ആവുന്നില്ല
 • @jishnu7 #16358 04:50 PM, 02 Dec 2019
  uninstall ചെയ്തിട്ടാണോ രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത്?
 • @ssiyad ↶ Reply to #16358 #16359 04:52 PM, 02 Dec 2019
  അതെ
 • @ssiyad #16360 04:52 PM, 02 Dec 2019
  Uninstall -> Reboot -> Install -> Reboot
 • @jishnu7 #16361 04:57 PM, 02 Dec 2019
  Lineage 16 അല്ലേ?
 • @jishnu7 #16362 04:57 PM, 02 Dec 2019
  ഞാന്‍ 15.1 ലാണ് test ചെയ്തതു്.
 • @jishnu7 #16363 05:00 PM, 02 Dec 2019
  ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. https://gitlab.com/smc/magisk-malayalam-fonts/issues/1
 • @ssiyad ↶ Reply to #16361 #16364 05:04 PM, 02 Dec 2019
  വേറെ റോം ആണ്.. aosp based
 • @jishnu7 #16366 05:07 PM, 02 Dec 2019
  ok
 • @700003520 #16367 05:36 PM, 02 Dec 2019
 • 03 December 2019 (44 messages)
 • @454242250 #16368 11:00 AM, 03 Dec 2019
 • @454242250 #16369 11:00 AM, 03 Dec 2019
  is it true ??
 • @454242250 #16370 11:01 AM, 03 Dec 2019
 • പുസ്തകങ്ങളും മറ്റൂം ലേയൗട്ടു ചെയ്യാൻ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും അല്ലാത്തതുമായ യുണീക്കോഡധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ട്. സ്കൈബസ് , ഇൻഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉദാഹരണം. ഉപയോഗയോഗ്യമായ നല്ല നിലവാരമുള്ള യുണിക്കോഡ് ഫോണ്ടുകൾ ഒരു ഡസണിലധികം മലയാളത്തിലുണ്ട്.
 • @sthottingal #16372 11:06 AM, 03 Dec 2019
  ഈ ഫോണ്ടുകളിൽ നിലവിൽ തലക്കെട്ടുകൾ, ബോഡി, കയ്യക്ഷരം, വലിയ ഡിസ്പ്ലേകൾ എന്നീ തരത്തിലൊക്കെ ഫോണ്ടുകളും ഉണ്ട്.
 • @sthottingal #16373 11:06 AM, 03 Dec 2019
  എങ്കിലും കൂടുതൽ വൈവിധ്യമാർന്ന ഫോണ്ടുകൾ വരേണ്ടതുണ്ട്
 • @akshay ↶ Reply to #16368 #16374 11:07 AM, 03 Dec 2019
  There'll never be enough fonts.
 • @sthottingal #16375 11:07 AM, 03 Dec 2019
  ആലങ്കാരിക ഫോണ്ടെന്നാൽ പൂക്കളും വള്ളികളും ഒക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ച ഫോണ്ടുകളാണ്. decorative fonts അത് പൊതു ഉപയോഗത്തിനുള്ളതല്ല. ഇംഗ്ലീഷിൽ പോലും വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ.
 • @sthottingal #16376 11:08 AM, 03 Dec 2019
  എഴുതിയയാൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്, വൈവിധ്യമാർന്ന ഫോണ്ടുകൾ എന്നായിരിക്കാം
 • @sthottingal #16377 11:09 AM, 03 Dec 2019
  ഇംഗ്ലീഷ് പോലെയുള്ള ഒരു ഭാഷയെ എടുത്ത് താരതമ്യം ചെയ്താൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഫോണ്ടുകളാണ് അവിടെയുള്ളത്. ഭാഷാ സംബന്ധമായ സങ്കീർണ്ണതകളും ഈ വിഷയം ഈയടുത്തുമാത്രമാണ് പലരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത് എന്നതുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഫോണ്ടുകൾ കുറവാണ്
 • @sthottingal #16378 11:25 AM, 03 Dec 2019
  ആ ലേഖനങ്ങൾ 2017 ലെതാണ്. അതിനുശേഷം കൂടുതൽ ഫോണ്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്
 • @sthottingal #16379 11:26 AM, 03 Dec 2019
  അന്ന സമകാലിക ജനപഥം യുണീക്കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആയിരുന്നു പ്രിന്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. അതിൽ കാണുന്ന ഫോണ്ട് മഞ്ജരി ആണ്. അതിനുശേഷം സമകാലിക ജനപഥം ആസ്കിയിലേക്ക് മടങ്ങി
 • Compared to ml ASCII fonts Unicode lacking heading fonts
 • @ipmurali #16381 02:40 PM, 03 Dec 2019
  ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരും കൂടുതൽ ഫോണ്ടുണ്ടാക്കാൻ എന്തെല്ലാമോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നൂന്ന് കൊറെ നാള് മുൻപ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിരുന്നു...
 • ഇതിനായി നീക്കിവെച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ട് വഴി നമ്മൾ ഗായത്രി പുറത്തിറക്കിയത്.
 • @sthottingal #16383 03:03 PM, 03 Dec 2019
  പക്ഷേ ഒരു ഫോണ്ട് മാത്രമേ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളു.
 • @ipmurali #16384 03:10 PM, 03 Dec 2019
  സന്തോഷം.👍
  ഫണ്ടുണ്ടായിട്ടും എന്താണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം?
 • ടെക്നോളജിയും ടൈപ്പോഗ്രഫിയും ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കുറേ പേരെ ഈ മേഖലയിലേക്കെത്തിക്കാനുണ്ട്. രണ്ടാമത് കുറ്റമറ്റ ഒരു പ്രോജക്ടിന് ഒരുവർഷത്തോളം എടുക്കും. ഗായത്രി ഒരു വർഷത്തോളമെടുത്തു. മൂന്നാമത് ഈ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഞങ്ങളെപ്പോലെയുള്ള പുതുതലമുറക്ക് അപ്രോച്ചബിൾ ആണോയെന്ന് സംശയമാണ്.
 • @ipmurali #16386 03:19 PM, 03 Dec 2019
  രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിന് ഒരു പരിഹാരം നമുക്ക് സാമൂഹ്യമായി കാണാനാവില്ല. എന്നാൽ ഒന്നും മൂന്നും അങ്ങനെയല്ലല്ലോ? അവിടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സമ്മർദ്ദതന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യാനാവും എന്നാലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
 • @sthottingal #16387 03:22 PM, 03 Dec 2019
  2014 ൽ ഞങ്ങൾ 3 ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന ഒരു ട്രെയിനിങ്ങ് വർക്ക്ഷോപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോജക്ട് പോലും പിന്നീടുണ്ടായില്ല. ഒരു ഡിസൈൻ ആശയം ഉണ്ടാവണമല്ലോ, പിന്നെ ഒരു പ്ലാനും. അങ്ങനെയാരും മുന്നോട്ടുവന്നില്ല. അതിനുശേഷം അങ്ങനെ പണിപ്പെട്ട് ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല.
 • @sthottingal #16388 03:25 PM, 03 Dec 2019
  സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈമെയിലിന് മറുപടി അയക്കാൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ വലിയ കാര്യമാകും. എല്ലാ കാര്യത്തിനും തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി നേരിൽ നടത്തേണ്ട പ്രശ്നമുണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞ ഫണ്ടിങ്ങ് ഒക്കെ കയ്യിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാൾ പാടാണ്. അതാണ് അനുഭവം
 • പകരം, ഈ സാങ്കെതികവിദ്യ പരമാവധി ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക എന്ന സമീപനമാണ് ഇപ്പോളുള്ളത്. എല്ലാ ഫോണ്ടുകളുടെയും drawing, svg, source code എല്ലാം പബ്ലിക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുമുണ്ട്, ആർക്കും എടുത്ത് പഠിക്കാനായി
 • @762238672 #16390 03:44 PM, 03 Dec 2019
 • @789061672 #16391 03:46 PM, 03 Dec 2019
 • @anivar ↶ Reply to #16385 #16392 03:59 PM, 03 Dec 2019
  സർക്കാർ സംവിധാനത്തെക്കൊണ്ട് പണി ചെയ്യിക്കൽ എന്നാൽ‌ നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ല
 • @anivar #16393 04:02 PM, 03 Dec 2019
  മലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനു ഒന്നരക്കോടിയോളം ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ തന്നെ അതിന്റെ ആദ്യ ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. ഒരുകോടി ഐസിഫോസ് വഴിയും അരക്കോടി ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വഴിയും. എന്നാൽ ഗായത്രി ഫോണ്ടിനും അതിന്റെ ടൂൾചെയിൻ നിർമ്മാണത്തിനും ആയി ചെലവഴിച്ച വളരെ നാമമാത്രമായ തുകയ്ക്കപ്പുറം എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തെന്ന് യാതൊരു അറിവും ഇല്ല.
 • @515904003 #16394 04:04 PM, 03 Dec 2019
  vivaraavakaasham?
 • @anivar #16395 04:04 PM, 03 Dec 2019
  ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അന്വേഷിയ്ക്കാം.
 • @anivar #16396 04:05 PM, 03 Dec 2019
  ഞാൻ സമയം വേസ്റ്റാക്കി മടുത്തിട്ടാണ് ഇനി ഈ പരിപാടിയ്ക്ക് സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ ഇറങ്ങാനില്ല എന്ന് 3 വർഷംമുമ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നത്.
 • @anivar #16397 04:06 PM, 03 Dec 2019
  സന്തോഷ്‌മുൻകൈ എടുത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം ഗായത്രി എങ്കിലും പിന്നെ ഉണ്ടായി. അതിൽ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് തീർന്ന് 5-6 മാസത്തിലധികം ആയിരുന്നു പേയ്മെന്റ് ലാഗ്.
 • @anivar #16398 04:08 PM, 03 Dec 2019
  ഇതിനു പുറമേ റിസർച്ച് സ്വഭാവമുള്ള പ്രൊജക്റ്റുകൾമനസ്സിലാവായ്മയും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രശ്നമാണ്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമേ അവർ അനുവദിയ്ക്കൂ. ഒപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്സ്റ്റ്രീം പ്രൊജക്റ്റുകളെ മനസ്സിലാവായ്മയും ഒരു‌പ്രശ്നമാണ്. (ഐസിഫോസിനു ഈ പ്രശ്നം നന്നായുണ്ട് )
 • @anivar #16399 04:11 PM, 03 Dec 2019
  നിലനിൽക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റുകളിലെ ഫീച്ചർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് ചെലവുകൾ തങ്ങൾ പിന്തുണച്ചാൽ ആ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ റെപ്പോയിൽ ചെല്ലണമെന്ന മാതിരിയുള്ള ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് നിലപാടുകളോട് സഹകരിക്കൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
 • @anivar #16400 04:12 PM, 03 Dec 2019
  ആർക്കെങ്കിലും മുന്നിട്ടിറങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പ്രൊജക്റ്റാണെങ്കിൽ സ്വമക സംഘടനാ സംവിധാനം പിന്തുണയ്ക്കാവുന്നതാണ്.
 • @akshay ↶ Reply to #16399 #16401 04:13 PM, 03 Dec 2019
  Fork can be made, right?
 • @anivar #16402 04:13 PM, 03 Dec 2019
  പരിമിതികൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കി എന്നുമാത്രം
 • @anivar ↶ Reply to #16400 #16403 04:14 PM, 03 Dec 2019
  Write to contact@smc.org.in for this
 • @anivar ↶ Reply to #16401 #16404 04:15 PM, 03 Dec 2019
  Unmaintained ഫോർക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണല്ലോ നല്ലത്
 • @505497795 #16405 04:16 PM, 03 Dec 2019
 • @KCHari #16406 04:17 PM, 03 Dec 2019
 • @684908796 #16407 04:28 PM, 03 Dec 2019
 • @753967096 #16408 04:41 PM, 03 Dec 2019
 • @445884491 #16409 04:44 PM, 03 Dec 2019
 • @anilpk #16410 05:01 PM, 03 Dec 2019
 • @916540719 #16411 05:28 PM, 03 Dec 2019
 • 04 December 2019 (75 messages)
 • @908519826 #16412 01:07 AM, 04 Dec 2019
 • @980026560 #16413 01:57 AM, 04 Dec 2019
 • @753008420 #16414 02:00 AM, 04 Dec 2019
 • @801971030 #16415 02:26 AM, 04 Dec 2019
 • @910057862 #16416 02:56 AM, 04 Dec 2019
 • @vinukvinod #16417 03:00 AM, 04 Dec 2019
 • @avr_bdo #16418 03:10 AM, 04 Dec 2019
 • @732393839 #16419 04:57 AM, 04 Dec 2019
 • @947759500 #16420 05:27 AM, 04 Dec 2019
 • @947759500 #16421 05:27 AM, 04 Dec 2019
 • @947759500 #16422 05:27 AM, 04 Dec 2019
  Ea font Ethaa
 • @384025770 #16423 05:57 AM, 04 Dec 2019
 • @ssiyad ↶ Reply to #16422 #16425 06:45 AM, 04 Dec 2019
  ഉറൂബ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു
 • @Ishikawa90 #16426 06:49 AM, 04 Dec 2019
  ഉറൂബ് - പുതിയ മലയാളം ഫോണ്ട്

  തലക്കെട്ടുകള്‍ക്കനുയോജ്യമായ പുതിയൊരു ഫോണ്ടുകൂടി സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഉറൂബ് എന്നു പേരിട്ടിട്ടു

 • @Ishikawa90 #16427 06:49 AM, 04 Dec 2019
  കണ്ടിട്ട് അത് പോലിരിക്കുന്നു
 • @Ishikawa90 #16428 06:52 AM, 04 Dec 2019
  പക്ഷെ "കണ്ണൂര്‍" എന്ന് ഉറൂബിലെഴുതിയാല്‍ ഇങ്ങനല്ല കാണുന്നത്
 • @Ishikawa90 #16429 06:52 AM, 04 Dec 2019
 • @Ishikawa90 #16430 06:53 AM, 04 Dec 2019
  Uroob from Swathanthra Malayalam Computing

  A typeface with 1 style, available from Adobe Fonts for sync and web use. Adobe Fonts is the easiest way to bring great type into your workflow, wherever you are.

 • @Ishikawa90 #16431 06:53 AM, 04 Dec 2019
  ഇവിടെ പോയി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്
 • @854191835 #16432 07:24 AM, 04 Dec 2019
 • @anivar ↶ Reply to #16425 #16433 09:10 AM, 04 Dec 2019
  Heard that there is some similar ASCII font
 • @anivar #16434 09:10 AM, 04 Dec 2019
  I rember Shafeek pointing that after Uroob Release
 • @Ishikawa90 #16436 10:00 AM, 04 Dec 2019
  ഇത് ഉറൂബല്ല. ഉറൂബിന്റെ ഗ്ളിഫുകള്‍ക്ക് ഇതു പോലെ ഒരു ചതുര വടിവുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. "ര്‍" , "ക" എന്നിവ നോക്കൂ
 • @hfactor ↶ Reply to #16421 #16437 11:01 AM, 04 Dec 2019
  മാതൃഭൂമി റീഡിസൈനിന്റെ ഭാഗമായി സൈനുൾ ആബിദ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഫോണ്ടല്ലേ ഇത് ?
 • @ssiyad #16438 01:10 PM, 04 Dec 2019
  .ttf ഫോണ്ട് .otf ആയി മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ? Compatibility issue പോലെ
 • @964325939 #16439 01:23 PM, 04 Dec 2019
 • @imk313 ↶ Reply to #16341 #16442 02:25 PM, 04 Dec 2019
  Android 10 ൽ support ആകുന്നില്ല.
 • @ssiyad #16443 02:30 PM, 04 Dec 2019
  @jishnu7 Android 10ൽ .otf ഫോണ്ട് ആണുള്ളത്.. ഞാൻ ഇപ്പോഴുള്ള .ttf ഫോണ്ട് .otf ലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ വർക് ആവുന്നുണ്ട്.

  https://github.com/ssiyad/magisk-mlm-fonts-a10
  ssiyad/magisk-mlm-fonts-a10

  Malayalam fonts Magisk module for Android 10 | Forked from https://gitlab.com/smc/magisk-malayalam-fonts - ssiyad/magisk-mlm-fonts-a10

 • @jishnu7 ↶ Reply to #16442 #16444 02:30 PM, 04 Dec 2019
  എന്റെ ഫോൺ 9 (ലീനിയേജ് 15.1) ലാണ്. ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ
 • @ssiyad #16445 02:30 PM, 04 Dec 2019
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16443 #16446 02:30 PM, 04 Dec 2019
  👍
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16443 #16447 02:31 PM, 04 Dec 2019
  മെർജ് റിക്വസ്റ്റ് അയക്കാമോ?
 • @ssiyad ↶ Reply to #16447 #16448 02:33 PM, 04 Dec 2019
  പക്ഷെ ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 10ന് മാത്രമേ പറ്റൂ. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഫോർക് ആക്കിയത്😊
 • @ssiyad #16449 02:33 PM, 04 Dec 2019
  ആൻഡ്രോയിഡ് 9 വരെ .ttf ആണ്
 • @ssiyad #16450 02:34 PM, 04 Dec 2019
  പിന്നെ .ttf + .otf കോപ്പി ചെയ്യേണ്ടി വരും
 • @imk313 ↶ Reply to #16445 #16451 02:40 PM, 04 Dec 2019
  👍
 • @671519792 #16452 02:53 PM, 04 Dec 2019
 • Uroob ASCII ഫോണ്ട് ചെയ്ത ആളുടെ അനുമതിയോടെ ഹുസൈൻ മാഷ് ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു
 • യുണികോഡിലേക്ക്
 • @515904003 #16456 03:53 PM, 04 Dec 2019
  Otf android 9 il work cheyyule?
 • @ssiyad ↶ Reply to #16456 #16457 03:54 PM, 04 Dec 2019
  Default .ttf aan
 • @ssiyad #16458 03:54 PM, 04 Dec 2019
  fonts.xml edit cheythal .otf use cheyyam
 • അപ്പോള് otf ലേക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ നന്നാവ
 • @mujeebcpy #16460 03:55 PM, 04 Dec 2019
  Also check the compatibility in 8 and 7
 • @anivar ↶ Reply to #16454 #16461 03:56 PM, 04 Dec 2019
  It was an inspired work AFAIK
 • @ssiyad ↶ Reply to #16459 #16462 03:56 PM, 04 Dec 2019
  fonts.xml systemless ആയി എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാവില്ല
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16453 #16463 03:56 PM, 04 Dec 2019
  Manjari has otf binaries. Did you use that or convert via some tool?
 • @ssiyad ↶ Reply to #16463 #16464 03:57 PM, 04 Dec 2019
  എല്ലാം converted ആണ്
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16464 #16465 03:57 PM, 04 Dec 2019
  Can you get manjari files from https://smc.org.in/fonts/ and update the PR?
  Link

  Swathanthra Malayalam Computing (SMC) is a free software collective engaged in development, localization, standardization and popularization of various Free and Open Source Softwares in Malayalam language.

 • @ssiyad #16466 03:58 PM, 04 Dec 2019
  ഫോണ്ടുകളെ പറ്റി വല്യ ധാരണ ഇല്ലാത്തൊണ്ട് എല്ലാം അങ്ങട് convert ആക്കി😁
 • @ssiyad ↶ Reply to #16465 #16467 03:58 PM, 04 Dec 2019
  👍
 • @ssiyad #16468 04:03 PM, 04 Dec 2019
  @jishnu7 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
 • @jishnu7 #16469 04:05 PM, 04 Dec 2019
  merged. if everything goes well, gitlab should auto generate a flashable zip.

  cc: @balasankarc
 • മോഹൻലാൽ വരില്ലേ? വരും... വരുമായിരിക്കും...
 • @akshay ↶ Reply to #16469 #16471 04:06 PM, 04 Dec 2019
  "@balasankarc" is the command to run gitlab runner? :p
 • @jishnu7 #16473 04:08 PM, 04 Dec 2019
  What happened there? what's the status 'created'?
 • @ssiyad #16474 04:11 PM, 04 Dec 2019
  Uhm
 • @ssiyad #16475 04:11 PM, 04 Dec 2019
  There's something wrong
 • @jishnu7 #16477 04:11 PM, 04 Dec 2019
  "running" now.
 • @balasankarc #16478 04:12 PM, 04 Dec 2019
  Releases · SMC / Magisk Malayalam Fonts

  Magiks Module to change the default Malayalam font in Android.

 • @balasankarc #16479 04:12 PM, 04 Dec 2019
  Huh, that is broken. Lemme take a look.
 • @ssiyad #16480 04:13 PM, 04 Dec 2019
  Uh
 • @ssiyad #16481 04:13 PM, 04 Dec 2019
  Wrong case
 • @ssiyad #16482 04:13 PM, 04 Dec 2019
  Sorry
 • @ssiyad #16483 04:13 PM, 04 Dec 2019
  Fixing now
 • @ssiyad #16485 04:18 PM, 04 Dec 2019
  @jishnu7
 • @jishnu7 #16486 04:20 PM, 04 Dec 2019
  @ssiyad can you do a rebase? gitlab is showing merge conflic
 • @jishnu7 #16487 04:35 PM, 04 Dec 2019
  nvm. I merged it.
 • @ssiyad #16488 04:40 PM, 04 Dec 2019
  Thanks😊
 • @jishnu7 #16489 04:50 PM, 04 Dec 2019
  @moolekkari please note ^ for monthly updates.
 • @moolekkari #16490 06:21 PM, 04 Dec 2019
  Sure!
 • 05 December 2019 (40 messages)
 • @jishnu7 #16491 05:17 AM, 05 Dec 2019
  @ssiyad @mujeebcpy Latest version is now available here -> https://gitlab.com/smc/magisk-malayalam-fonts/-/releases
  Releases · SMC / Magisk Malayalam Fonts

  Magiks Module to change the default Malayalam font in Android.

 • Okey
 • @subins2000 #16493 07:34 AM, 05 Dec 2019
  Would like to know how many voice samples are now collected at msc.smc.org.in
 • @anivar ↶ Reply to #16493 #16494 07:41 AM, 05 Dec 2019
  Meanwhile , I have concern on this project. Make sure we will anonimize logins and keep data under some access restriction . There is a threat of misusing data for Voice biometrics : cc @sthottingal
 • @muzirian #16495 07:43 AM, 05 Dec 2019
  also can we have login methods other than goolge 😁
 • the speech to user connection can be disconnected in public data. we no longer make emails public. Should be easy to do this disconnect. I have not got any time in November for this project. So I don't know the latest stats. Poeple were asking multiple ways to login. But it wont happen unless somebody help.
 • @anivar ↶ Reply to #16496 #16497 08:07 AM, 05 Dec 2019
  May be we can use some projects like auth0
 • @anivar #16498 08:12 AM, 05 Dec 2019
  The free tier is good enough at this stage. Mozilla uses this after retiring their identity solution
 • @anivar #16499 08:13 AM, 05 Dec 2019
  FOSS efforts like anvil.io no longer a good option because they stopped maintainance
 • @anivar #16500 08:15 AM, 05 Dec 2019
  When we have enough users we can migrate to keycloak.org or something similar
 • @sthottingal #16501 08:25 AM, 05 Dec 2019
  I am not expecting much users after the initial days. This require some level of engagment and coordination , also approaching potential set of people. crowdsoucing by just having a software in public wont work.
 • @anivar ↶ Reply to #16501 #16502 08:27 AM, 05 Dec 2019
  True
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16495 #16503 09:05 AM, 05 Dec 2019
  We have so many JS developers here. If some one is free, should take up this task and implement passport js.
 • @sthottingal #16504 10:07 AM, 05 Dec 2019
  DeepSpeech 0.6: Mozilla’s Speech-to-Text Engine Gets Fast, Lean, and Ubiquitous

  The Machine Learning team at Mozilla continues work on DeepSpeech, an automatic speech recognition (ASR) engine which aims to make speech recognition technology and trained models openly available to developers. ...

 • @sthottingal #16505 10:07 AM, 05 Dec 2019
  "The DeepSpeech v0.6 release includes our speech recognition engine as well as a trained English model. We provide binaries for six platforms and, as mentioned above, have bindings to various programming languages, including Python, JavaScript, Go, Java, and .NET.

  The included English model was trained on 3816 hours of transcribed audio coming from Common Voice English, LibriSpeech, Fisher, Switchboard. The model also includes around 1700 hours of transcribed WAMU (NPR) radio shows. It achieves a 7.5% word error rate on the LibriSpeech test clean benchmark, and is faster than real time on a single core of a Raspberry Pi 4.

  DeepSpeech v0.6 includes our best English model yet. However, most of the data used to train it is American English. For this reason, it doesn’t perform as well as it could on other English dialects and accents. A lack of publicly available voice data in other languages and dialects is part of why Common Voice was created. We want to build a future where a speaker of Welsh or Basque or Scottish English has access to speech technology with the same standard of quality as is currently available for speakers of languages with big markets like American English, German, or Mandarin."
 • @sthottingal #16506 10:07 AM, 05 Dec 2019
  3816 hours of speech for 7.5% word error rate in American English
 • @sthottingal #16507 10:21 AM, 05 Dec 2019
  എട്ട് Quadro RTX 6000 GPU ഉപയോഗിച്ച് ആണ് ട്രെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓരോ gpu വും ഏകദേശം മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ളതാണ്. മലയാളം പോലുള്ള ഒരു ഭാഷ എന്ന് ഇവിടെയെത്തും?
 • @sthottingal #16508 10:32 AM, 05 Dec 2019
  ആ ലേഖനത്തിൽ ന്യൂസിലണ്ടിലെ പ്രാദേശികഭാഷയായ te reo Māori ഗവൺമെന്റിന്റെ 13 മില്യൺ ന്യൂസിലണ്ട് ഡോളർ ഉപയോഗിച്ച് മോസില്ലയുടെ സഹായത്തോടെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു. https://tehiku.nz/te-hiku-tech/papa-reo/
  Papa Reo

  A language platform for a multilingual Aotearoa

 • @383168008 #16509 11:40 AM, 05 Dec 2019
 • @arshadmdvr #16511 01:16 PM, 05 Dec 2019
 • @nambolan ↶ Reply to #16511 #16512 01:17 PM, 05 Dec 2019
  Please mark as not spam
 • Marked...But they again warns
 • @akshay ↶ Reply to #16513 #16514 01:30 PM, 05 Dec 2019
  They'll warn. It is because mailman (our list software) changes the original email send by the sender (adding [smc-discuss], footer, etc) and therefore gmail cannot verify whether the original sender sent the email as it is.

  https://blog.kittycooper.com/2014/05/keeping-my-mailing-list-emails-out-of-gmails-spam-folder/ is the only way out.
 • 👍
 • @obx153 #16516 01:59 PM, 05 Dec 2019
 • @obx153 #16517 02:00 PM, 05 Dec 2019
  Offtopic: Any JS developers here ?
 • നിറയെ കാണും. including me
 • @obx153 #16519 02:08 PM, 05 Dec 2019
  Its a freelance project , thats why added an #offtopic
 • @tachyons ↶ Reply to #16519 #16520 02:10 PM, 05 Dec 2019
  @keraladevelopers
 • @obx153 ↶ Reply to #16520 #16521 02:11 PM, 05 Dec 2019
  Cool 👍
 • @nambolan ↶ Reply to #16519 #16522 02:24 PM, 05 Dec 2019
  @keralajs
 • @obx153 ↶ Reply to #16522 #16523 02:25 PM, 05 Dec 2019
  👍 thank you
 • മെഷീൻ ലേണിങ്ങ് വളരെ വളരെ അധികം റിസർച്ച് നടക്കുന്ന മേഖലയാണ്. അതുകൊണ്ട് പല ML സിസ്റ്റങ്ങളുടേയും കാര്യക്ഷമത വല്ലാത്ത രീതിയിലാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത്.

  അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്പവർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മലയാളത്തിന്നു കൈയ്യെത്താവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ വളരും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

  അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം, മലയാളത്തിനേക്കാൾ കോംപ്ലക്സായ ഭാഷകൾ ലോകത്ത് ഉണ്ട് എന്നതും, അന്നാട്ടുകാർ ഈ രംഗത്ത് കൊണ്ടുപിടിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നതുമാണ്.

  സാങ്കേതികമായ ഇമ്പ്ലിമെന്റേഷനുകൾ ഇന്ന്‌വരും നാളെ പോകും പക്ഷേ ""ഡാറ്റ"" , അത് എല്ലാകാലത്തേക്കും ആവശ്യം വരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്ര അകലത്തേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ നെടുവീർപ്പിടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

  പ്രതീക്ഷക്ക് ഒരുപാട് വകയുണ്ട്
 • Android 9 ilum ee build thanne mathiyo
 • GPU ന്റെ ചിലവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ,

  ഇന്ന് GPU വാടകക്ക് നൽകുന്ന ക്ലൗഡ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർമാർ ഉള്ള കാരണം, ഇത്രയും വലിയസെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കിഎടുക്കാൻ അത്യാവശ്യം വാടക കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആർക്കും പറ്റും എന്ന സ്ഥിതി ആയിട്ടുണ്ട്.

  ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ആറുമണിക്കൂറാണ് ട്രെയിനിങ്ങിനു ആവശ്യം വരുന്നത് എങ്കിൽ, ആ ആറുമണിക്കൂറിന്റെ വാടക കൊടുക്കാൻ ഉണ്ടായാൽ മതി.

  ആദ്യവട്ട ട്രെയിനിങ്ങ് കഴിഞ്ഞാൽ, മോഡലിന്റെ ആർക്കിടെക്ചറിൽ മാറ്റം ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം , പിന്നീടുള്ള അപ്ഡേറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പവർഫുൾ സെറ്റപ്പ് ആവശ്യം വരികയുമില്ല
 • @jishnu7 ↶ Reply to #16525 #16527 04:13 PM, 05 Dec 2019
  yes.
 • @515904003 #16528 04:13 PM, 05 Dec 2019
  Testing now
 • @515904003 #16529 04:19 PM, 05 Dec 2019
  Done. Installed manjari
 • @735722683 #16530 05:54 PM, 05 Dec 2019
 • 06 December 2019 (37 messages)
 • @sree_kuttan #16531 06:49 AM, 06 Dec 2019
  FONT കള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം ഒരിക്കല്‍ ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ കണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ലിങ്കുണ്ടോ @sthottingal
 • @sthottingal #16532 06:54 AM, 06 Dec 2019
  പുതിയൊരു മലയാളം ഫോണ്ട് നിർമിക്കുന്നതെങ്ങനെ?

  ഈ ചോദ്യം ധാരാളം പേർ എന്നോടു് ചോദിക്കാറുണ്ടു്. പലപ്പോഴും വിശദമായ രീതിയിൽ തൃപ്തികരമായി ഉത്തരം കൊടുക്കാൻ പറ്റാറില്ല – പ്രത്യേകിച്ച് ചാറ്റിലും മറ്റും ചോദിക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കുറച്ചു് കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവിടെ എഴുതാമെന്നു കരുതുന്നു. ഇതുവായിച്ചാൽ ഒരു ഫോണ്ട് നിർമിക്കാനാവുമെന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഒരു ഫോണ്ട് നിർമാണത്തിലെ സ്റ്റെപ്പുകൾ വളരെ ചുരുക്കിയെഴുതിയിരിക്കുന്നുവെന്നു മാത്രം. ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടുകളുടെ നിർമാണം സംബന്ധിച്ച് ഇന്റർനെറ്റിൽ തിരഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന വിവരങ്ങൾ മിക്കവയും മലയാളത്തിനും ഉപകരിക്കും.

 • @sthottingal #16533 06:55 AM, 06 Dec 2019
  ഇത് പക്ഷേ ഇത്തിരി പഴകി. ഇതിന്റെ കൂടെ നിലവിലെ ഫോണ്ടുകളുടെ സോഴ്സ്കോഡും വരകളും നോക്കി പഠിക്കുകയാണ് നല്ലത്. ഉദാഹരണം ഗായത്രി, മഞ്ജരി എന്നിവയുടെ കോഡും വരകളും
 • @sthottingal #16534 06:57 AM, 06 Dec 2019
  ഒരു പരിധി വരെ, "ഒരു ചിത്രം വരക്കുന്നതെങ്ങനെ" "ഒരു കവിത എഴുതുന്നതെങ്ങനെ" എന്ന ചോദ്യം പോലെയാണ് ഫോണ്ടിന്റെയും കാര്യം. കലാപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു പ്രോജക്ടാണ് ഫോണ്ട് പ്രോജക്ട്
 • @sree_kuttan #16535 07:04 AM, 06 Dec 2019
  ✌🏻
 • @sree_kuttan #16536 07:06 AM, 06 Dec 2019
  Thank you @sthottingal
 • @arshadmdvr #16537 08:49 AM, 06 Dec 2019
  FML ഫോണ്ടുകളെ unicode ലേക്ക് മാറ്റൽ സാദ്ധ്യമല്ലേ?
 • @Ishikawa90 #16538 09:05 AM, 06 Dec 2019
  what is an FML font ?
 • ഞാന്‍ ചോദിക്കാന്‍ വിചാരിച്ച ചോദ്യം ഇങ്ങളെന്തിനു ചോയിച്ചു്? 😁
 • @Ishikawa90 #16541 09:11 AM, 06 Dec 2019
  :|
 • @akshay #16542 09:13 AM, 06 Dec 2019
  I've a guess that FML is the code name someone gave in the past when creating some malayalam fonts
 • @balasankarc #16543 09:15 AM, 06 Dec 2019
  MLTT പോലെ വേറൊരു ഐറ്റം.
 • @balasankarc #16544 09:15 AM, 06 Dec 2019
  FML Padmanabha, FML Nandini, FML Nila etc.
 • @akshay #16545 09:15 AM, 06 Dec 2019
  May stand for Font Malayalam or free malayalam or something
 • @Ishikawa90 #16546 09:15 AM, 06 Dec 2019
  oh so ascii font
 • Definitely. :)
 • @akshay ↶ Reply to #16546 #16548 09:16 AM, 06 Dec 2019
  What's ASCII font? Why is it called "ASCII" font?
 • @balasankarc #16549 09:16 AM, 06 Dec 2019
  ആ malayalamfont.comൽ കണ്ടേക്കും.
 • @akshay #16550 09:17 AM, 06 Dec 2019
  What is "Legacy" font?
 • @akshay #16551 09:17 AM, 06 Dec 2019
  Standardization is such a pain that we don't even have a standard name for non-standard fonts
 • @arshadmdvr #16552 09:18 AM, 06 Dec 2019
 • Akhila kollalo. Comic sans feel
 • @Ishikawa90 #16554 09:27 AM, 06 Dec 2019
  Chilanka :D
 • @arshadmdvr #16555 09:29 AM, 06 Dec 2019
  വേറെയും കുറേയെണ്ണം ഉണ്ട്
 • @VIR_US01 ↶ Reply to #16507 #16556 09:44 AM, 06 Dec 2019
  Use google colab for testing
 • ടെക്നിക്കലി സാധ്യമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഫോണ്ടുകൾ ഒന്നുകിൽ സിഡാക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെയാരെങ്കിലും പ്രൊപ്രൈറ്ററി ലൈസൻസിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നവയാണ്. അത്തരം ലൈസൻസുകൾ പ്രകാരം മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് അനുവാദമില്ല.
 • Actually it was created to get ണ്ട in Photoshop
 • @mujeebcpy #16559 11:20 AM, 06 Dec 2019
  Every else mapping is same as ml-tt. And that ml-tt fonts have the corresponds version in FML
 • @515904003 #16560 11:25 AM, 06 Dec 2019
  mltt il ണ്ട ille
 • @Ishikawa90 #16561 11:31 AM, 06 Dec 2019
  Licensing is the main problem
 • @Ishikawa90 #16562 11:31 AM, 06 Dec 2019
  Maybe you can try making metrically equivalent fonts
 • ണ്ട ണ്ട് .. പക്ഷേ ഫോട്ടോഷൊപ്പിൽ ണ്ട വരൂല
 • @mujeebcpy #16564 11:34 AM, 06 Dec 2019
  That is very comedy
  There is ml fonts and ml-tt fonts.
  In PageMaker :
  Ml have ണ്ട
  Ml-tt don't have ണ്ട
  In Photoshop
  Ml don't have ണ്ട
  Ml-tt have ണ്ട

  In InDesign both don't have ണ്ട
  FML haves it

  So
  ണ്ട കണ്ടവരുണ്ടോ എന്ന അവസ്ഥയാണ്
 • @Jomonam ↶ Reply to #16564 #16565 02:23 PM, 06 Dec 2019
  Pagemaker ലും photoshop 7 ലും ണ്ട ml ലും ml tt യിലും കിട്ടും
 • PageMaker l ml-tt ണ്ട‌കിട്ടില്ല. I designed my college magazine in PageMaker. So proof n കൊടുത്തപ്പോഴാണ്
  എൻഎസ്എസ് വളണ്ടിയറിലെ‌ ണ്ട പോയതറിഞ്ഞത്
 • @829878726 #16567 07:15 PM, 06 Dec 2019
 • 🙊
 • 07 December 2019 (24 messages)
 • @benvar ↶ Reply to #16566 #16569 01:31 AM, 07 Dec 2019
  Ml ഫോണ്ടുകളിൽ സോഫ്റ്റ് ഹൈഫനു വേണ്ടി നിർണ്ണയിച്ചിരുന്ന കോഡ് പോയിന്റ 178ൽ ണ്ട വെച്ചതു കൊണ്ടാണ് അത് കാണാതെ പോകുന്നത്.
 • @benvar #16570 01:32 AM, 07 Dec 2019
  173, 0xAD
 • @ikigai_is_not_rms #16571 02:00 AM, 07 Dec 2019
 • @jamesgeorge007 #16572 02:19 AM, 07 Dec 2019
 • ഓഹ്. അതിന്റെ‌ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് അറിയില്ലാരുന്നു
 • @athulvis ↶ Reply to #16507 #16574 03:18 AM, 07 Dec 2019
  collaborating with universities or IITs will work.. Cusat computer science dept has got a cluster with them
 • @benvar #16575 04:52 AM, 07 Dec 2019
  GTK+ വിൻഡോസിൽ ഉള്ള ഫോണ്ടുകൾ Install for all users എന്ന option എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കാണിക്കില്ല...
 • 852
 • Try this, copy the malayalam text to Google translation and play the voice...😃🙂
 • Developerude singlebox idea pwoli aanallo🤩
 • Free allae🤔
 • Reverse aanel oru google app und. Mostly its helpful for people with having hearing disability.

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.audio.hearing.visualization.accessibility.scribe
  Live Transcribe & Sound Notifications - Apps on Google Play

  Live Transcribe has a new name—Live Transcribe & Sound Notifications. It's an app that makes everyday conversations and surrounding sounds more accessible among people who are deaf and hard of hearing, using just your Android phone. Using Google’s state-of-the-art automatic speech recognition and sound detection technology, Live Transcribe & Sound Notifications provides you free, real-time transcriptions of your conversations and sends notifications based on your surrounding sounds at home. The notifications make you aware of important situations at home, such as a fire alarm or doorbell ringing, so that you can respond quickly. On most phones, you can directly access Live Transcribe & Sound Notifications with these steps: 1. Open your device's Settings app. 2. Tap Accessibility, then tap Live Transcribe, or Sound Notifications, depending on which app you’d like to start. 3. Tap Use service, then accept the permissions. 4. Use the Accessibility button or gesture to start Live Transcribe or Sound Notifications.…

 • @anandubajith #16583 08:24 AM, 07 Dec 2019
 • @dharwish #16585 10:35 AM, 07 Dec 2019
 • @Muhammed_Yaseen #16586 05:15 PM, 07 Dec 2019
 • @Muhammed_Yaseen #16587 05:15 PM, 07 Dec 2019
 • @Muhammed_Yaseen #16588 05:18 PM, 07 Dec 2019
  ഇതിലെ ടൈറ്റിൽ ഫോണ്ട് smc യുടെ ആണോ...അതോ അവരുടെ ഫോണ്ടിനെ ഇറ്റാലിക്സിൽ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആണോ...
 • @sthottingal #16589 05:19 PM, 07 Dec 2019
  അത് അവരുടെ ഫോണ്ടാണ്
 • @Muhammed_Yaseen #16590 05:20 PM, 07 Dec 2019
  Oh k 👍
 • @ssiyad #16591 06:30 PM, 07 Dec 2019
 • @948306375 #16592 07:49 PM, 07 Dec 2019
 • 08 December 2019 (10 messages)
 • Manorama and mathrubhmi uses mixed lipi
 • ു ആണ് അവരുടെ മെയിൻ. :)
 • അതെ.
 • @Anilkumarvb #16596 04:19 AM, 08 Dec 2019
 • @Muhammed_Yaseen #16597 03:35 PM, 08 Dec 2019
  😁
 • @1043347983 #16598 04:37 PM, 08 Dec 2019
 • @nuju_tvm ↶ Reply to #16588 #16599 04:53 PM, 08 Dec 2019
  ഇൻഡിസൈനിൽ slanting കൊടുത്തതാണ്. Italic style generate ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മലയാളത്തിൽ italic സ്റ്റൈൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഫോണ്ടുകളിലേതുപോലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസി ബുക്സിന്റെ കസ്തൂരിയിലാണ്.
 • @nuju_tvm ↶ Reply to #16593 #16600 04:58 PM, 08 Dec 2019
  മനോരമ മുഴുവനായും പുതിയ ലിപിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവർ സാധാരണ ഗതിയിൽ പുതിയ ലിപിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില stacking പോലും ഒഴിവാക്കിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാതൃഭൂമി മാത്രമാണ് mixed lipi ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
 • @Muhammed_Yaseen #16601 06:28 PM, 08 Dec 2019
  👍
 • Mozhi-Malayalam Text Reading App For Android

  If you are looking for an app that reads out Malayalam text, this one is perfect for you. Mozhi is an application developed by CDAC to assist in reading.

 • 09 December 2019 (1 messages)
 • മലയാളം typography ക്ക് കോഴ്സുകൾ ഇല്ലാത്തത് ഒരു അപര്യാപ്തത തന്നെയാണ്. മലയാളം സർവകലാശാലയിലെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങമായിരുന്നു. മലയാളം ടൈപ്പോഗ്രഫിയോ മാനദണ്ഡങ്ങളോ പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൗ പഴയ ലിപി, പുതിയ ലിപി എന്നൊരു പ്രശ്നം വരില്ലായിരുന്നു...എഴുത്തിലെങ്കിലും...
 • 10 December 2019 (11 messages)
 • @988575032 #16610 05:38 AM, 10 Dec 2019
 • @mujeebcpy #16612 07:31 AM, 10 Dec 2019
  Malayalam language technology presentation by manoj Puthiyavila. At karyavattom campus
 • @555171539 #16613 08:10 AM, 10 Dec 2019
 • ഇത് playstore ല്‍ ഇല്ലേ
 • @punnaprasani #16615 01:59 PM, 10 Dec 2019
  Download link Please
 • @Ishikawa90 #16617 02:46 PM, 10 Dec 2019
  The article has the link
 • @Ishikawa90 #16618 02:46 PM, 10 Dec 2019
  has anyone used this app ?
 • We're sorry, the requested URL was not found on this server.
 • @Ishikawa90 #16620 02:50 PM, 10 Dec 2019
  Demn
 • @Krish20203 #16621 03:55 PM, 10 Dec 2019
 • 11 December 2019 (43 messages)
 • @mujeebcpy #16622 04:44 AM, 11 Dec 2019
 • @mujeebcpy #16623 04:44 AM, 11 Dec 2019
 • @Muhammed_Yaseen #16624 09:51 AM, 11 Dec 2019
  Ithu enthaayirunnu program
 • @Muhammed_Yaseen #16625 09:51 AM, 11 Dec 2019
  🤔
 • @kavyamanohar #16626 09:57 AM, 11 Dec 2019
  Malayalam Computing Workshop at Malayalam Department, Kerala University
 • 👆
 • Ennittu ivide aarum paranjhillallo🤔
 • For the PG students of department
 • @Muhammed_Yaseen #16630 10:35 AM, 11 Dec 2019
  Hmm
 • @ipmurali #16631 10:55 AM, 11 Dec 2019
  ധനസഹായപദ്ധതികൾ പുസ്തകം 2019 20-webedition.pdf
 • @ipmurali #16632 10:56 AM, 11 Dec 2019
  *‘സർക്കാർധനസഹായപദ്ധതികൾ’ പുസ്തകം പുതിയപതിപ്പു വിതരണം തുടങ്ങി*

  സംസ്ഥാനസർക്കാരിനുവേണ്ടി ഇൻഫർമേഷൻ - പബ്ലിൿ റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവരുന്ന ‘സർക്കാർ ധനസഹായപദ്ധതികൾ’ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പുതിയവിവരങ്ങൾ ചേർത്തു പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പിന്റെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. വിവിധവിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കു സർക്കാർ നല്കുന്ന ധനസഹായങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണു പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസുകൾ വഴിയാണു വിതരണം.

  വിതരണോദ്ഘാടനം സഹകരണ-ടൂറിസം-ദേവസ്വം മന്ത്രി കടകം‌പള്ളി സുരേന്ദ്രൻ തിരുവനന്തപുരം മേയർ കെ. ശ്രീകുമാറിനു പുസ്തകം കൈമാറി നിർവ്വഹിച്ചു. പുസ്തകത്തിന്റെ പുറംചട്ടയ്ക്കു ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ഭിന്നശേഷികളുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനി നൂർ ജലീലയ്ക്കു മന്ത്രി ഉപഹാരവും സമ്മാനിച്ചു, തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ പാളയം രാജൻ, ഐറ്റി മിഷൻ ഡയറക്റ്റർ ഡോ: എസ്. ചിത്ര, ഐപിആർഡി ഡയറക്റ്റർ യു.വി. ജോസ്, അഡീഷണൽ ഡയറക്റ്റർ എൻ. സുനിൽ കുമാർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

  പ്രത്യേകസാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അക്കാദമിൿ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെയും ജേർണലുകളുടെയും രൂപകല്പനയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക് (TEX) എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയത്. റഫറൻസ് പുസ്തകത്തിന് ഉണ്ടാകേണ്ടതരം ഘടനാപരമായ തികവ് ഇതിന്റെ ഉപയോഗക്ഷമതയും ഉപഭോക്തൃസൗഹൃദത്വവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
  സഹായങ്ങൾ നല്കുന്ന വകുപ്പുകൾ പ്രത്യേകം അദ്ധ്യായങ്ങളായി അകാരാദിക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഓരോ അദ്ധ്യായത്തിലും വരുന്ന പദ്ധതികളുടെ പേരുകൾ പേജ് നമ്പർ സഹിതം ഉള്ളടക്കത്തിൽ നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ടെല്ലാ പദ്ധതിയുടെയും പേരും ലഭിക്കുന്ന സഹായവും അപേക്ഷിക്കേണ്ടവിധവും വിലാസവുമെല്ലാം നിശ്ചിതമാതൃകയിൽ ക്രോഡീകരിച്ചത് പുസ്തകം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കു സൗകര്യപ്രദമാണ്.

  പെൻഷനുകൾ, സ്വയംതൊഴിൽ പദ്ധതികൾ, വിവിധസഹായങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമാനസ്വഭാവമുള്ള പദ്ധതികൾ പല വിഭാഗങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പല വകുപ്പുകളും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇവ അതതു വകുപ്പിന്റെ അദ്ധ്യായത്തിൽ ആയതിനാൽ പല ഭാഗത്തായി ചിതറിക്കിടപ്പാണ്. ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ തയ്യാറാക്കിയ 33 പേജുള്ള സമഗ്രമായ പദസൂചികയാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ഈ സൂചികയിൽ അക്ഷരക്രമത്തിൽ മുഴുവൻ പദ്ധതികളുടെയും പേര് പേജ് നമ്പർ സഹിതം നല്കിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൽത്തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസപദ്ധതി, ആരോഗ്യപദ്ധതി, ധനസഹായം, ക്ഷേമനിധികൾ എന്നിങ്ങനെ ഉപസൂചികകളും ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ഉള്ളടക്കത്തിലെ ഭാഷ ലിംഗനിരപേക്ഷ(gender neutral)വും ജനാധിപത്യപൂർണ്ണവും ആക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  ഈ പുസ്തകം ഇന്ററാക്റ്റീവ് പിഡിഎഫ്, ഹൈപ്പർ ടെൿസ്റ്റ് ലിങ്കോടുകൂടിയ ഇ-ബുക്ക്, എക്സ്.എം.എൽ., എച്ഛ്.റ്റി.എം.എൽ., ചെറിയ ഫയൽ രൂപമായ ദേയ്സാ വൂ (DjVu) എന്നിങ്ങനെ ഇന്നുള്ള എല്ലാ ഇലക്റ്റ്രോണിക് രൂപങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളുടെ സ്ക്രീൻ വലിപ്പത്തിലുള്ള പിഡിഎഫ് പതിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇവ പബ്ലിൿറിലേഷൻസ് വകുപ്പിന്റെ www.prd.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഹോം പേജിൽത്തന്നെ ലഭ്യമാക്കും. അതിൽനിന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യ്ത് ഉപയോഗിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം.

  ഇ-ബുക്ക്, ഇന്ററാക്റ്റീവ് പിഡിഎഫുകൾ എന്നിവയിൽ ഉള്ളടക്കത്താളിലും പദസൂചികയിലുംനിന്ന് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ അതതുപദ്ധതി സംബന്ധിച്ച താളിലേക്കു പോകാം. പദ്ധതിയുടെ പേരും മറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്തു സേർച്ച് ചെയ്യാനും സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഇ-ബുക്കിൽ പുസ്തകത്തിലെന്നപോലെ അടയാളപ്പെടുത്താനും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും വിവരങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അയയ്ക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും.

  ഇലക്റ്റ്രോണിൿ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അപേക്ഷാഫോമിന്റെ ലിങ്കുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ക്ലിൿ ചെയ്താൽ ആ ഫോം കാണാം. ആ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പ്രിന്റ് എടുത്തു പൂരിപ്പിച്ച് അപേക്ഷ അയയ്ക്കാം. ചില ലിങ്കുകളിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ അയയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം യൂണിക്കോഡിൽ തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ, കാഴ്ചയ്ക്കു തകരാറുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമാക്കിമാറ്റി കേൾക്കാനും ശ്രവണവൈകല്യമുള്ളവർക്ക് ബ്രയിൽ ആക്കി മാറ്റാനും കഴിയും. വെബ്സിറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇലക്റ്റ്രോണിൿ പതിപ്പുകൾ കാലാകാലം പരിഷ്ക്കരിക്കാനും അവസരമുണ്ട്.

  മറ്റൊരു പ്രധാനകാര്യം, സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാശനിയമമായ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് പ്രകാരമാണ് ഈ പുസ്തകവും ഇലക്റ്റ്രോണിൿ പതിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ്. അതിനാൽ, ആർക്കും ഇതിലെ വിവരങ്ങൾ പകർത്തി പുനരുപയോഗിക്കുകയും വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുകയുമൊക്കെ ആകാം. സർക്കാർവിവരങ്ങൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ പൊതുസമൂഹത്തിനു ലഭ്യമാക്കണമെന്നത് ഏറെക്കാലമായി വൈജ്ഞാനിക, വിവരപരിപാലന, ഐറ്റി രംഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നു.

  *രൂപകല്പനയും ചിത്രങ്ങളും ഒരുക്കിയത് ഭിന്നശേഷിക്കാർ*

  ഭിന്നശേഷികൾ ഉള്ളവരാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ലേഔട്ടും പുറം‌ചട്ടയ്ക്കുള്ള ചിത്രങ്ങളും തയ്യാറാക്കിയത്. ഇരുകൈപ്പത്തികളും കാല
 • @ipmurali #16633 10:56 AM, 11 Dec 2019
  ുകളും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും ചിത്രം വരയ്ക്കുകയും വയലിൻ വായിക്കുകയും കൃത്രിമക്കാലിൽ നടക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കോളെജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ നൂർ ജലീലയുടെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണു പുറം‌ചട്ട. പാലിയേറ്റീവ് കെയർ രംഗത്തെ സന്നദ്ധപ്രവർത്തകകൂടിയായ നൂർ ജലീല ഭിന്നശേഷിക്കാരും ശാരീരികവെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നവരുമായ സമൂഹത്തിനു പ്രചോദനം പകരുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പുസ്തകത്തിനായി ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചത്.

  ടെൿ (TEX) എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചു പുസ്തകം സൗജന്യമായി രൂപകല്പനചെയ്യുകയും വിവിധ ഇലൿട്രോണിൿ രൂപങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രവചിക്കപ്പെട്ട മരണത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദഗ്ദ്ധൻ സി.വി. രാധാകൃഷ്ണനാണ്. സ്റ്റീഫൻ ഹോക്കിങ്ങിനു ബാധിച്ച പെരനിയൽ മസ്കുലാർ ഡിസ്റ്റ്രോഫി (Peroneal Muscular Dystrophy) എന്ന മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ഡിസീസ് ബാധിച്ചു സഞ്ചാരശേഷി നഷ്ടമായ ഇദ്ദേഹം സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സന്നദ്ധസംഘടനയുടെ സ്ഥാപകനും റിവർ വാലി ടെക്‌നോളജീസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമയുമാണ്. സന്നദ്ധസേവനമായാണ് ഇദ്ദേഹം അതു ചെയ്തത്.

  ലിങ്ക്: www.prd.kerala.gov.in
 • TFS 👍
 • @anivar ↶ Reply to #16632 #16635 11:13 AM, 11 Dec 2019
  We tried for Bringing this technology to School text books long back in 2013-14 time . @stultus significantly invested time in that. But that was killed with political intervention.
 • @anivar #16636 11:14 AM, 11 Dec 2019
  സർക്കാർ ധനസഹായ പദ്ധതികളുടെ പ്രചരണത്തിനു ലഭ്യമായ ടെക്നോളജി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തിആണ്‌
 • @anivar #16637 11:14 AM, 11 Dec 2019
  വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് അതുണ്ടാവേണ്ടതാണ്
 • @415527022 #16638 02:04 PM, 11 Dec 2019
  ICFOSS mandated with propagation, promotion and development of Free and Open Source Software is organising a 3 day Training on “LaTeX” for Faculty & Research Scholars, as a part of Capacity building Programme. The training is scheduled from 19th to 21st December 2019 at ICFOSS Training Centre, Sports Hub, Karyavattom, Thiruvananthapuram, from 10am to 5pm.
  Interested persons shall register using online form provided in the registration tab on or before 16th November 2019.
  For online payment bank accounts details of ICFOSS is as follows:
  Account Name : ICFOSS
  Account Number : 67242303296
  IFSC - SBIN0070737
  Name of Bank : State Bank of India
  Branch : Technopark, Thejaswini, Thiruvananthapuram
  Feel free to contact us at +91 7356610110 during office hours (10.00-17:00 hrs) for any clarifications.
 • @415527022 #16640 02:04 PM, 11 Dec 2019
 • @avronr #16642 02:29 PM, 11 Dec 2019
 • @905880155 #16644 03:32 PM, 11 Dec 2019
 • @subins2000 #16645 03:35 PM, 11 Dec 2019
  കെ.ഡി.ഇ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യമത്തിൽ പങ്കെടുക്കൂ :

  https://wiki.smc.org.in/KDE#Translathon
 • @905880155 #16646 03:38 PM, 11 Dec 2019
  മീര ഫോണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്‍നം , ആർക്കെങ്കിലും പരിഹാരം അറിയാമെങ്കിൽ പറയണം. 
  ചില്ലക്ഷരം വരുന്നില്ല. Windows പ്രശ്‍നം , എന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ  ലോക്കൽ മീര ഉപയോഗിക്കാൻ CSS -ഇൽ specify ചെയ്യാൻ ആവുന്നില്ല.
  ഇതിന്റെ പരിഹാരം എവിടെ എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഇടുക.

  My name is John
 • @anivar ↶ Reply to #16646 #16647 03:48 PM, 11 Dec 2019
  Delete existing meera font . download new font from smc.org.in/fonts
  Link

  Swathanthra Malayalam Computing (SMC) is a free software collective engaged in development, localization, standardization and popularization of various Free and Open Source Softwares in Malayalam language.

 • @anivar #16648 03:48 PM, 11 Dec 2019
  Your font is more than 8 year old version
 • @905880155 #16649 03:50 PM, 11 Dec 2019
  So it's bcos of old font, Understood.

  Some users will be still having old font. So I won't be able to specify to use local.

  It's not about typing but website viewing by users
 • @905880155 #16650 03:50 PM, 11 Dec 2019
  Thanks
 • @akshay ↶ Reply to #16649 #16651 03:52 PM, 11 Dec 2019
  Some users won't have Meera installed at all.

  So use webfonts
 • @905880155 #16652 03:53 PM, 11 Dec 2019
  Webfonts are used.
  There is an option in css to specify to use local if it's installed.

  I will remove that anyway and use webfonts.
  Thanks
 • @akshay ↶ Reply to #16652 #16653 03:54 PM, 11 Dec 2019
  Well, if people don't update their local fonts, not much can be done. Maybe SMC can release a font downloader automatic updater bloatware
 • @905880155 #16654 03:55 PM, 11 Dec 2019
  I don't Understood last part.
  Anyway I just wanted to know what was wrong.
  Thanks
 • Iffk ഹൻഡ്ബുക്കുകൾ പഴയതും പുതിയതുമായവ ഇത് പോലെ സർക്കാരിന്റെ ഓപ്പൺ ഡേറ്റ വെബ്സൈറ്റിലോ, iffk യുടെ തന്നെ ഒഫീഷ്യൽ വെ്സൈറ്റിൽ നൽകിയാൽ നന്നായിരുന്നു...
 • പ്ലേ ബുക്‌സിലും, ഗൂഗിൾ ബുക്സിലും, കിൻഡിലിലും ഒക്കെ ലഭ്യമാക്കിയാലും നന്നായിരുന്നു...
 • Well, something was indeed started - https://gitlab.com/smc/fonts-installer-windows .
  SMC / fonts-installer-windows

  Fonts installer for Windows. Requires WiX 3.9 and Visual Studio 2013 to build

 • Tex തന്നെയാണോ latex
 • Yes
 • @tachyons #16660 05:31 PM, 11 Dec 2019
  Latex is designed to make TeX usage easier
 • ദേവ്യേ.. അപ്പോ വെറും ടെക്ക് എങ്ങനാ
 • @858981405 #16662 05:57 PM, 11 Dec 2019
 • @stultus #16663 06:11 PM, 11 Dec 2019
  Latex is actually a set of TeX Macros to make it easier.
 • @stultus #16664 06:12 PM, 11 Dec 2019
  What is the difference between TeX and LaTeX?

  I know LaTeX and I've heard that LaTeX is a set of macros in TeX. But what does it exactly mean?

 • @stultus #16665 06:12 PM, 11 Dec 2019
  Read all the answers & comments 😁
 • ലാടെക്ക് വെച്ച് ചെറ്യോരു ലഘുലേഖ ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കീണ്ട് :D ഗ്നുലിനക്സ് ലിനക്സെന്ന് പറയണപോലെ ലാടെക് ടെക് എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കാന്നാ കരുതിയിരുന്നത് :D
 • 12 December 2019 (10 messages)
 • @tachyons #16667 03:01 AM, 12 Dec 2019
  ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്തെ ഐടി@സ്കൂൾ 9 ആം ക്ലാസ് ബുക്കിൽ ടെക്കും ലാടെക്കും, അവ തമ്മിലുള്ള വിത്യാസവും തമ്മിൽ ഒരു കുറിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു
 • @nlkmndy ↶ Reply to #16667 #16668 03:07 AM, 12 Dec 2019
  Lesli lamport nte okke Ulla oru box ano ?
 • @tachyons #16669 03:49 AM, 12 Dec 2019
  Yes
 • @tachyons #16670 03:49 AM, 12 Dec 2019
  2006
 • അതെ. ഇന്നും ടെക്/ലാടെക്കിനെ പറ്റി അറിയുന്നത് അന്ന് പഠിച്ച ആ കാര്യം മാത്രമാണ്.
 • @nijeeshraj #16672 05:47 AM, 12 Dec 2019
  Tigalari Unicode Fonts ലഭ്യമാണോ? രചന മലയാളം ഫോണ്ടിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു Tigalari ഫോണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ടു. ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടും. യൂണീക്കോഡില്‍ Tigalari script ലഭിക്കാന്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?
 • @anivar ↶ Reply to #16672 #16673 05:53 AM, 12 Dec 2019
  Tulu is not yet in Unicode formally AFAIK.

  There was some font with wrong usage of Anjali Glyphs
 • @subins2000 #16674 08:27 AM, 12 Dec 2019
  KDE Community

  Translation sprint for Malayalam in Kerala, Southern India at Ernakulam on December 14th and Thrissur on December 16th. വരൂ കെ.ഡി.ഇ സ്നേഹീ, പ്ലാസ്മയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ. എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനു് എന്റെ ഭാഷ ❤️ https://t.co/0OoMtz3nW4

 • Wow
 • @458754158 #16676 05:55 PM, 12 Dec 2019
 • 13 December 2019 (10 messages)
 • @moolekkari #16677 01:12 AM, 13 Dec 2019
  Quora comes in Malayalam.
  We're excited to have @Quora available in 7 new languages.

  Read more about our journey at https://t.co/96F0jP94pE

  To join any of the 24 langs, check out https://t.co/HoRvVlrNf0

  And let us know what you think!

  #Arabic #Gujarati #Hebrew #Kannada #Malayalam #Polish #Telugu #i18n https://t.co/JWcyTFK12G

  https://twitter.com/zwnj/status/1204687835388792834
  Behnam Esfahbod 🦊

  We're excited to have @Quora available in 7 new languages. Read more about our journey at https://t.co/96F0jP94pE To join any of the 24 langs, check out https://t.co/HoRvVlrNf0 And let us know what you think! #Arabic #Gujarati #Hebrew #Kannada #Malayalam #Polish #Telugu #i18n

 • @1038708225 #16678 04:00 AM, 13 Dec 2019
 • Smc ക്കും ഒരു quora പ്രൊഫൈൽ തുടങ്ങാമായിരുന്നു...
 • @mujeebcpy #16680 10:30 AM, 13 Dec 2019
  വേഡ്പ്രസ്സില്‍ മലയാളം ഹൈഫണേഷന് ന്തേങ്കിലും പ്ലഗിനോ മറ്റോ ഉണ്ടോ ?
 • @mujeebcpy #16681 10:32 AM, 13 Dec 2019
  wp-Typography

  Improve your web typography with: hyphenation, space control, intelligent character replacement, and CSS hooks.

 • @mujeebcpy #16682 10:32 AM, 13 Dec 2019
  ഇതിന്റെ ലിസ്റ്റില്‍ മലയാളം കാണിക്കുന്നുണ്ട്
 • Go to style editor
  Css:word wrap:break;
 • @Midhunassary #16684 05:00 PM, 13 Dec 2019
 • type writer style മലയാളം ഫോണ്ട് ഉണ്ടോ
 • @pk_private #16686 06:41 PM, 13 Dec 2019
 • 14 December 2019 (25 messages)
 • @benvar ↶ Reply to #16640 #16687 02:03 AM, 14 Dec 2019
  Where is this happening?
 • At ICFOSS
 • @benvar ↶ Reply to #16689 #16690 03:25 AM, 14 Dec 2019
  Thank you
 • @VIR_US01 #16691 06:42 AM, 14 Dec 2019
  Postersil malayalam font use cheyendathu enganeyanu
 • @hariskolothody #16692 07:03 AM, 14 Dec 2019
 • @atcelsius #16693 07:38 AM, 14 Dec 2019
 • @997079157 #16698 09:31 AM, 14 Dec 2019
 • @gov_sh #16699 10:14 AM, 14 Dec 2019
 • @gov_sh #16700 10:14 AM, 14 Dec 2019
 • @anivar ↶ Reply to #16700 #16701 10:21 AM, 14 Dec 2019
  🌱
 • @subins2000 എജ്ജാതി ഗൗരവം
 • @fillerInk #16703 12:08 PM, 14 Dec 2019
 • ക yude thazhe ulla chakrathinu entha oru pottal
 • @ssiyad ↶ Reply to #16704 #16705 12:16 PM, 14 Dec 2019
  അതങ്ങനെയാണ്😇
 • ന്നാ ഇത് പിടിച്ചോ ! 😁
 • @hacksk #16707 12:18 PM, 14 Dec 2019
 • @manojkmohan #16708 01:12 PM, 14 Dec 2019
  👍👍
 • @manojkmohan #16709 01:12 PM, 14 Dec 2019
  Thrissur Event Enthayi?
 • Venue still not confirmed at St Thomas. And there's a harthal on Tuesday.
  Should we postpone the date or find a different place on Monday ?
 • @manojkmohan #16711 05:40 PM, 14 Dec 2019
  Better Postpone.
 • 15 December 2019 (14 messages)
 • @aspardo #16712 09:29 AM, 15 Dec 2019
 • @tachyons #16713 10:08 AM, 15 Dec 2019
  Arya Prakash

  One minute silent prayer to the ones who are gifted this t-shirt by non-mallus 🥺

 • @515904003 #16714 10:22 AM, 15 Dec 2019
  സ്വതന്ത്ര മലയിലി കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്
 • @515904003 #16715 10:25 AM, 15 Dec 2019
  Athey ee ങ്ങ yk first ulla vattathil ³ undo illayo
 • രണ്ട് രീതിയിലും‌ എഴുതാമെന്നാ‌ പറഞ്ഞ് കേട്ടത്. രചനയിലുണ്ട് മഞ്ചരിയിലില്ല
 • @mujeebcpy #16718 11:13 AM, 15 Dec 2019
 • Santhoshetanod chodichapol ayach thanna example
 • @515904003 #16720 11:14 AM, 15 Dec 2019
  👍
 • @999446592 #16722 01:55 PM, 15 Dec 2019
 • @1007319397 #16723 02:39 PM, 15 Dec 2019
 • @nuju_tvm #16725 04:38 PM, 15 Dec 2019
  രണ്ടു രീതിയിലും ങ്ങ എഴുതാവുന്നതാണ്.
 • @873130402 #16727 06:04 PM, 15 Dec 2019
 • KDE Community

  The first of the Malayalam translation sprints was successfully completed in Kerala yesterday. There will be another one in Thrissur later this week. KDE software speaks to everybody! കെ.ഡി.ഇ

 • 16 December 2019 (8 messages)
 • @895757240 #16729 04:29 AM, 16 Dec 2019
 • @atcelsius #16730 07:28 AM, 16 Dec 2019
  New Doc 2019-12-16 12.13.13 - Page 3
 • @anivar #16731 12:53 PM, 16 Dec 2019
  Public interest Advisory
 • @anivar #16732 12:53 PM, 16 Dec 2019
  How to communicate during internet shutdown
 • @moolekkari #16733 01:26 PM, 16 Dec 2019
  Meshenger (An Open-Source P2P Messenger) - https://f-droid.org/app/d.d.meshenger
  Meshenger | F-Droid - Free and Open Source Android App Repository

  © 2010-2020 F-Droid Limited and Contributors

 • @moolekkari #16734 01:26 PM, 16 Dec 2019
  Serval Mesh (Peer to peer communications) - https://f-droid.org/app/org.servalproject
 • @ally_grg #16735 01:50 PM, 16 Dec 2019
 • @molusummq #16738 05:56 PM, 16 Dec 2019
 • 17 December 2019 (12 messages)
 • @LiNux74 #16739 08:38 AM, 17 Dec 2019
 • @JayakumarMundayod #16740 12:28 PM, 17 Dec 2019
 • @subins2000 #16741 02:50 PM, 17 Dec 2019
  Join us for KDE Malayalam translation sprint in Thrissur on December 22.

  https://wiki.smc.org.in/KDE#Translathon

  @smc_project
 • @Sreehari_mkl #16742 02:52 PM, 17 Dec 2019
 • @Feyn7 #16743 03:18 PM, 17 Dec 2019
 • @Iamvivekkj #16744 03:34 PM, 17 Dec 2019
 • @735722683 #16745 03:38 PM, 17 Dec 2019
 • @735722683 #16746 03:40 PM, 17 Dec 2019
  ith eatha font enn ariyooo
 • @522897878 #16747 04:59 PM, 17 Dec 2019
 • Isn't this a design?
 • @735722683 #16749 05:39 PM, 17 Dec 2019
  no its a font
 • @735722683 #16750 05:39 PM, 17 Dec 2019
  i dont know its name
 • 18 December 2019 (9 messages)
 • @nambolan ↶ Reply to #16741 #16751 01:50 AM, 18 Dec 2019
  RSVP - https://facebook.com/events/466599860902033/?ti=cl

  (FB ല്‍ ഇല്ലാതവര്‍ അങ്ങ് നേരിട്ട് എത്തിയാല്‍ മതി.)

  Please share and promote.
  KDE Malayalam Translation Sprint

  Networking event in Thrissur, India by Swathanthra Malayalam Computing and FOSSers on Sunday, December 22 2019

 • @415527022 #16752 04:30 AM, 18 Dec 2019
 • @415527022 #16753 04:30 AM, 18 Dec 2019
 • Minimum knowledge for this?
 • @nambolan ↶ Reply to #16755 #16756 06:02 AM, 18 Dec 2019
  Malayalam typing
 • @593954609 #16759 10:12 AM, 18 Dec 2019
 • @750358960 #16760 03:14 PM, 18 Dec 2019
 • @1039862669 #16761 03:59 PM, 18 Dec 2019
 • 19 December 2019 (17 messages)
 • @killer12345uhd #16766 01:19 AM, 19 Dec 2019
 • @Nightandfog #16767 03:32 AM, 19 Dec 2019
  Photo from Kannan shanmugam
 • @454242250 #16768 06:37 AM, 19 Dec 2019
  ¥¯Ï
 • @454242250 #16769 06:38 AM, 19 Dec 2019
  This is a Malayalam font due to some encoding in database it is not readable after export how to make it readable ?? any idea ??
 • @tachyons #16770 06:40 AM, 19 Dec 2019
  Was the data stored in Unicode? And which encoding ?
 • @nuju_tvm ↶ Reply to #16768 #16773 09:10 AM, 19 Dec 2019
  Please send the original text before exporting. This is not a familiar Malayalam ASCII encoding...
 • @nuju_tvm #16774 09:12 AM, 19 Dec 2019
  ഏത് ഫോണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?
 • @nuju_tvm #16775 09:13 AM, 19 Dec 2019
  Unicode?
 • @454242250 #16776 10:09 AM, 19 Dec 2019
  this is all i have a csv document forwarded having text like this
 • @1047537185 #16777 10:17 AM, 19 Dec 2019
 • @807579466 #16779 11:30 AM, 19 Dec 2019
 • @1038189225 #16781 12:29 PM, 19 Dec 2019
 • @931883730 #16783 01:48 PM, 19 Dec 2019
 • Which of database
 • @1038708225 #16786 03:19 PM, 19 Dec 2019
  If you're fetching from SQL db data using PHP you must add this before fetching unicode

  mysqli_query ("set character_set_results='utf8'");
 • @807766799 #16787 05:45 PM, 19 Dec 2019
 • @1068853094 #16788 07:50 PM, 19 Dec 2019
 • 20 December 2019 (36 messages)
 • @sthottingal #16793 05:16 AM, 20 Dec 2019
  മെഷീൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ മേഖലയിൽ ഗൂഗിൾ അല്ലാതെ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം ഇവിടെ ഇടക്ക് വരാറുണ്ടല്ലോ. അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ
 • @sthottingal #16794 05:18 AM, 20 Dec 2019
  വൻ തോതിലുള്ള ഡാറ്റ വലിയ ഹാർഡ്‌വെയർ സന്നാഹത്തോടെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രമേ മെഷീൻ ലേണിങ്ങ് രീതിയിൽ ഇത് സാധ്യമാകൂ. തീർച്ചയായും ഗൂഗിളിനതുണ്ട്. അതിന് ബദലായി ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചെയ്യാൻ വിക്കിപീഡിയക്ക് പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിന് സാങ്കേതികമായി നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാണ്.
 • @sthottingal #16795 05:20 AM, 20 Dec 2019
  ഫിൻലാൻഡിലെ ഹെൽസിങ്കി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഭാഷാ സാങ്കേതികവിഭാഗവുമായി സഹകരിച്ചുള്ള ഈ പ്രോജക്ട് മുന്നേറുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സ്പീച് കോർപ്പസ് പോലെ പലതരത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്ത തർജ്ജമകളുടെ പാരലൽ കോർപ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് ന്യൂറൽ മെഷീൻ ട്രാൻസ്‌ളേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണിത് ചെയ്യുന്നത്
 • @sthottingal #16796 05:21 AM, 20 Dec 2019
  ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം മെഷീൻ ട്രാൻലേഷന്റെ ഒരു ആദ്യ രൂപം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്
 • @sthottingal #16797 05:21 AM, 20 Dec 2019
 • @sthottingal #16798 05:22 AM, 20 Dec 2019
  http://opusmt.wmflabs.org/ എന്ന വിലാസത്തിലുണ്ട്. പ്രതീക്ഷയുടെ അമിതഭാരം ഒഴിവാക്കിയാൽ നന്നാവും 😊 കുറച്ച് മുമ്പ് ആണ് ഇത് വർക്കിങ്ങ് കണ്ടീഷനിലായത്. ആ ആവേശത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ്
 • @sthottingal #16799 05:30 AM, 20 Dec 2019
  http://opus.nlpl.eu/ എന്ന പ്രോജക്ട് ആണ് ഇത്തരം ഓപ്പൺ കോർപ്പസ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. KDE, Ubuntu, Firefox തുടങ്ങിയയുടെ ലോക്കലൈസേഷൻ ഡാറ്റയൊക്കെ ഇതിനുപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്
 • 😘🥰
 • @ajithpv ↶ Reply to #16794 #16801 05:51 AM, 20 Dec 2019
  How about Mozilla's work on this? I heard Mozilla also planning similar things along with AI
 • they plan to use the same system as this. Marian NMT system
 • Firefox is getting language translation and it’s safer than Google Chrome’s

  Mozilla is working on integrating a privacy-focused rival to Google Translate that will enable Firefox users to read pages in different languages without g | Trusted Reviews

 • @ajithpv ↶ Reply to #16802 #16804 06:16 AM, 20 Dec 2019
  👍😊
 • @waitsforsleep #16805 06:19 AM, 20 Dec 2019
 • @waitsforsleep #16806 06:19 AM, 20 Dec 2019
  that is just....awesome
 • @knadh ↶ Reply to #16796 #16807 06:21 AM, 20 Dec 2019
  Wow! This is exciting.
 • @waitsforsleep #16808 06:24 AM, 20 Dec 2019
  @sthottingal does punctuation play a big role ?
 • @waitsforsleep #16809 06:24 AM, 20 Dec 2019
 • @waitsforsleep #16810 06:24 AM, 20 Dec 2019
  vs
 • @waitsforsleep #16811 06:24 AM, 20 Dec 2019
 • yes, they affect the tokenization in pre-processing step. Since this is neural machine translation, explaining why you get result A vs result B is difficult. It is just a reflection of training corpus.
 • @waitsforsleep #16813 06:26 AM, 20 Dec 2019
  aaah yes
 • @waitsforsleep #16814 06:26 AM, 20 Dec 2019
  was about to ask about explainability
 • @waitsforsleep #16815 06:26 AM, 20 Dec 2019
  okok...understood
 • @sthottingal #16816 06:29 AM, 20 Dec 2019
  Wikipedia has a massive article translation system. When people use it to translate articles, in the backend we collect sentence level parallel corpus and publish in creative commons license. These systems use it for training and help translating more articles, and we get more parallel corpus. That is the idea
 • 😍😍😍 സൂപ്പർ...
 • @sthottingal #16818 07:06 AM, 20 Dec 2019
  It is worth noting that University of Helsinki also does not have GPU powered hardware for this. But Finlad goverment has such systems to use by their citiziens, universities. That is where this is trained.
 • @akshay #16819 07:35 AM, 20 Dec 2019
  Amazing!!!
 • 🤘🤘🤘
 • @tachyons #16821 08:18 AM, 20 Dec 2019
  😍
 • Is it okay to share?
 • no problem, but it is in very early stages to be used by public. So not a "news item" per se 😊
 • Amazing ! Just tried it out. It's a good start ! 😍
 • @Ranjithsa #16825 09:47 AM, 20 Dec 2019
  Malayalam Wikipedia birthday celebration and wikimedians of Kerala ug annual meetup at Cochin university of science and technology. On 21st dec 2019. 10 am to 5 pm. https://meta.m.wikimedia.org/wiki/Wikimedians_of_Kerala/Events/Malayalam_Wikipedia_Birthday_2019_and_Annual_Meetup join us.
 • @gnoeee ↶ Reply to #16797 #16826 10:10 AM, 20 Dec 2019
  😀
 • Wow..! Its awesome..! 😍👍
 • @pshanoop ↶ Reply to #16831 #16832 10:38 PM, 20 Dec 2019
  @balasankarc @mujeebcpy @sthottingal
 • 21 December 2019 (13 messages)
 • 🤩
 • @secops83 ↶ Reply to #16794 #16834 01:28 AM, 21 Dec 2019
  👍👍👍👍👍
 • @secops83 ↶ Reply to #16818 #16835 01:32 AM, 21 Dec 2019
  ഇന്ത്യന്‍ സര്‍ക്കാരിന് /സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഉണ്ടോ ഇത്തരം സംവിധാനം??
 • ഉള്ളതായി അറിയില്ല. ചില യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ, ഐഐടികളിൽ ഉണ്ട്, അവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി.
 • ഫിസാറ്റ്‌ പോലെയുള്ള എഞ്ചീനീയറിങ്ങ് കോളേജുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്
 • In Kerala under KSUM there are Future Labs in Trivandrum and Kochi. Anyone can use these facilities where lot of GPU powered machines are there if they have a Future Lab membership. They are usually giving these facilities to early stage startups and even to anyone who is using it for a valid purpose. Yet there is very few people who make use of these facilities.

  In my college MEC we have CUDA powered GPU, but last time we asked to use for a competition the UPS was not working and they didn't allow us to use it😢
 • FISAT has Dakshina HPC cluster
 • @obx153 #16844 03:38 PM, 21 Dec 2019
  Here's my observation. The fastest in state would be KSUM's server with two P100, to the public that seems easily more accessible. However that system is still not capable of training any deep neural nets with large volume of data, and the other hard side is, its usually fully mostly occupied by college kids and other early stage startups re training previously trained models ( retraining with code and data for the fun of DEEP learning. As a startup from IIIT , I could say nowhere in India we have a highly powerful GPU or even say a massively CPU powered grid , this includes IITs and IIITs. And Profs at these institutes has single or twin Nvida Volta 100 (V100) based systems, but then again that's limited to their research works and students who work under those research labs. The scale at we compute is we use around 8 x Nvidia V100s for around 10 to 15 days GPU compute alone, and around 400 virtualised CPUs using Slurm or GridEngine, and again we leverage from Case Western Reserve University USA, and UCLA USA, the sad part is India is still not there, there are Gov plans to setup massive GPU grids for specific research projects, specifically Speech to Speech neural translation for Indian Languages, Malayalam is also a part of it, however still no confirmation when it would be deployed to production .
 • @anivar #16845 05:36 PM, 21 Dec 2019
  [OT]Friends in the tech industry, please read this statement of solidarity with Indian Democracy by #TechAgainstFascism.

  Please sign (not from corp devices) and share widely! https://t.co/bbhq0RJRYd
 • @415527022 #16846 05:37 PM, 21 Dec 2019
  ICFOSS is planning to conduct a 12-day long Women Winter School on Unstructured data analytics & Natural Language Processing (NLP) as an initiative to improve women participation in FOSS communities.
  schools.icfoss.org
 • @415527022 #16847 05:37 PM, 21 Dec 2019
 • @460804319 #16848 06:05 PM, 21 Dec 2019
  Thanks to @balasankarc , @kurianbenoy, @shaheenkdr for the information
 • @1036903324 #16849 08:26 PM, 21 Dec 2019
 • 22 December 2019 (10 messages)
 • @secops83 ↶ Reply to #16845 #16853 01:40 AM, 22 Dec 2019
  👍👍👍
 • @subins2000 #16854 03:54 AM, 22 Dec 2019
  Join us for KDE Malayalam translation sprint in Thrissur on December 22.

  https://wiki.smc.org.in/KDE#Translathon

  @smc_project
 • @subins2000 #16855 03:54 AM, 22 Dec 2019
 • @694627847 #16856 06:43 AM, 22 Dec 2019
 • @729877900 #16857 06:43 AM, 22 Dec 2019
 • @Ranjuhpd #16858 07:44 AM, 22 Dec 2019
 • @subins2000 #16863 12:10 PM, 22 Dec 2019
  KDE Malayalam Translation Sprint, Thrissur.

  @AkshayTG, Nisari, @abelcd2001, Edison T T, @itsallgdman, @Feyn7
 • @nambolan #16864 12:12 PM, 22 Dec 2019
  ❤️
 • @moolekkari #16866 01:44 PM, 22 Dec 2019
 • 23 December 2019 (6 messages)
 • @Sha0121 #16870 12:28 AM, 23 Dec 2019
 • @985884660 #16871 11:44 AM, 23 Dec 2019
 • @458965418 #16873 03:23 PM, 23 Dec 2019
 • @manojkmohan #16874 03:58 PM, 23 Dec 2019
  Photo from അഷറഫ് എസ്
 • @972176264 #16875 04:05 PM, 23 Dec 2019
 • @529423583 #16876 04:20 PM, 23 Dec 2019
 • 24 December 2019 (10 messages)
 • @1038708225 #16881 06:00 AM, 24 Dec 2019
  Open source ASCII Malayalam fontukal unicodileek convert cheyyan oru project thayyarakkiyal....
 • @Ishikawa90 #16882 06:09 AM, 24 Dec 2019
  The community here would support
 • @Ishikawa90 #16883 06:09 AM, 24 Dec 2019
  contact @sthottingal
 • ഏതൊക്കെയാ ആ ഫോണ്ടുകൾ?
 • Open source ascii Malayalam fonts?
  ASCII to Unicode converter kure nd. Smc de mappind and logic use chyth janayugathn vendi njngal vere onn develop chythtm und.
  https://gitlab.com/alphafork/janayugomedit
  Projects · Alpha Fork / Janayugom Edit

  A QT Desktop application for Malayalam ASCII to Unicode Conversion. This is a feature implementation rapid development branch. Code WILL NOT be clean.

 • @1038708225 #16889 02:15 PM, 24 Dec 2019
  I didn't mean this...
  But..
  For example can we to convert ml-tt-revathi to unicode font
 • Ml-tt-revathi is not an open source thing. 🤔
 • @1038708225 #16891 02:17 PM, 24 Dec 2019
  Yah,...
  That's prob....
 • @Muhammed_Yaseen #16892 11:17 PM, 24 Dec 2019
  Ingane oru event ennu nadannu🤔
 • 25 December 2019 (6 messages)
 • @akshay #16894 01:35 AM, 25 Dec 2019
  Malayalam’s unique ‘stop consonants’ and their link with Old Tamil

  Only a handful of languages in the world have stop consonants and of these, Malayalam has the largest number of speakers. Although the Malayalam language forms a cornerstone of modern Kerala’s national identity, its role in framing this identity has been quite muted, especially compared to the rather vocal assertions of linguistic pride that have occupied a prominent place in the political rhetoric of its western neighbour, Tamil Nadu. Malayalam’s linguistic character has generally received less attention…

 • @benvar ↶ Reply to #16894 #16895 04:08 AM, 25 Dec 2019
  Having looked at the phonological features of several Dravidian languages, I was always wondered if the 5(plosives)+1(affricate) contrast in Malayalam has some significance...

  Couple of comments... In the examples of contrasts it would have been better if the writer chose പത്തി, പറ്റി , പട്ടി (as they are contrasting in identical environment, CIE).

  Secondly, he assumes and States that the Australian aboriginal languages and Malayalam are unrelated. But I have observed that some of those languages not only have similar phonetical and grammatical structures, but they have a similar intonation as well... (AR also hinted about this in Kerala Panineeyam)

  Anyways, thanks for the link...