• 01 October 2018 (13 messages)
 • @sebinaj #10868 04:12 AM, 01 Oct 2018
  ഩ-യും ഺ-യും അക്ഷരമാലയിലുള്ള അക്ഷരചിഹ്നങ്ങളല്ല. അവ വ്യാകരണപ്പുസ്തകത്തിലെ ആവശ്യത്തിനായി മാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ചിഹ്നങ്ങളാണ്. മലയാളി നനയുക എന്നെഴുതിയാൽ നഩയുക എന്നു തന്നെയേ വായിക്കൂ. റ്റ എന്നത് rra എന്നല്ല, tta എന്നു തന്നെയാണു നമ്മൾ വായിക്കുക.
 • @benvar #10869 07:42 AM, 01 Oct 2018
  സെബിൻ/സന്തോഷ്... മറുപടികൾ ഞാൻ കണ്ടു. ഇന്നൊരല്പം തിരക്കുള്ള ദിവസമാണ്. നാളെ ഞാൻ മറുപടി അയയ്ക്കാം... in general, യൂനിക്കോഡ് സ്റ്റൻഡാർഡിലും അവരുടെ സൈറ്റിലുമുള്ള വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണെങ്കിൽ നാം അവിടെ അത് തിരുത്തിക്കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് (അതെളുപ്പമല്ല എന്ന് സന്തോഷിൻ്റെ മറുപടിയിൽനിന്നും മനസ്സിലായി) അല്ലാതെ ഫോണ്ട് ലെവലിലും കീബോർഡ് ലെവലിലും മാത്രം പരിഹരിച്ചാൽ പോര എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാനങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം, ഞാനീ റ്റെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് തന്നെ ആകസ്മികമായാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാവുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ യൂനിക്കോഡ് യൂനിബുക്കും പിന്നെ കുറേ ഓൺലൈൻ ലേഖനങ്ങളും വായിച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കും. ആ വഴിക്ക് സ്വ. മ. ക യുടെ സൈറ്റിലെ ലേഖനങ്ങൾ യൂനിക്കോഡിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി യോജിക്കാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ (അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിനുവേണ്ടി സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ആളുകൾ) യൂനിക്കോഡ് നിർദ്ദേശത്തെ ആധികാരികരേഖയായെടുക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ആധികാരിക രേഖ (കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയോ, ഗവണ്മെൻ്റിൻ്റെയോ ഒക്കെ) ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ. ഇതുപറയുമ്പോഴും മലയാള ഭാഷയുടെ സാങ്കേതിക വികസനത്തിൽ സ്വ. മ. ക വഹിക്കുന്ന നിർണ്ണായകപങ്കിനെ കുറച്ചുകാണുകയല്ല ഞാനിവിടെ. ആധികാരികതയും സാർവത്രിക അംഗീകാരവും, തെറ്റായ വിവരങ്ങൾക്ക് പോലും, യൂനിക്കോഡ് സൈറ്റിലെ ലേഖനങ്ങൾക്ക് കൂടുതലാണെന്നുള്ള യാഥാർഥ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുകയാണ്.
 • @benvar #10870 07:46 AM, 01 Oct 2018
  > അങ്ങനെ ഒരു നിസ്സഹായാവസ്ഥ ആർക്കുമില്ല.
  വാസ്തവത്തിൽ ഉണ്ട്... നിസ്സഹായാവസ്ഥയല്ല ധർമ്മസങ്കടം ആണ്. സ്റ്റാൻഡാർഡുകൾ പരമാവധി പിന്തുടരുകയെന്നാതാണെൻ്റെ നയം. തെറ്റാണെന്നറിയാം, പക്ഷേ തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത് തെറ്റിയ ഇടത്താണ്. അതുസംഭവിക്കാത്തിടാത്തോളം എനിക്ക് ഇതൊരു ധർമ്മസങ്കടം വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ്.
 • @sebinaj #10871 11:07 AM, 01 Oct 2018
  നിങ്ങളിത്രമാത്രം ചിന്തിക്കൂ. നിങ്ങൾ പഠിച്ച മലയാളത്തിൽ ചില്ലക്ഷരത്തിനു ചന്ദ്രക്കലയിടുമോ? ഉൽക്ക എന്നാണോ ഉൽ്ക്ക എന്നാണോ എഴുതുക? തിൻമ എന്നാണോ തിൻ്മ എന്നാണോ എഴുതുക? യൂണിക്കോഡ് സൈറ്റിൽ അങ്ങനെയൊരബദ്ധം സംഭവിച്ചുവെന്നു കരുതി അതിനെ വേദവാക്യം പോലെ പിന്തുടരേണ്ടതുണ്ടോ? തെറ്റുമനസ്സിലായാൽ തിരുത്തുകയല്ലേ അഭികാമ്യം?
 • @sebinaj #10872 11:08 AM, 01 Oct 2018
  btw, ഉല്ക്ക, തിന്മ തുടങ്ങിയ ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്പെല്ലിങ് കാട്ടി വിരട്ടല്ലേ. ഞാൻ കൃത്യമായി ചില്ലക്ഷരം ഉപയോഗിച്ചതാണ്.
 • @benvar #10873 11:14 AM, 01 Oct 2018
  > തെറ്റുമനസ്സിലായാൽ തിരുത്തുകയല്ലേ അഭികാമ്യം?
  അതേ, പക്ഷേ എവിടെയാണ് തിരുത്തേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. എനിക്ക് ന്റ ൻ്റ എന്നെഴുതണമെന്ന് പ്രത്യേക വാശിയൊന്നുമില്ല, തിരിച്ചും. ന്റയാണ് ശരിയെന്ന് സ്റ്റാൻഡാർഡിൽ പറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി.
 • @benvar #10874 11:15 AM, 01 Oct 2018
  I just wrote this question to a member of unicode consortium, here's how he responded:
  > Remember that Unicode encodes letters and not morpho/phonemes. The encoding here is following the visual behaviour and the fact that an already killed character is being followed by a killer is merely incidental and of no real value. The other key factor is that Unicode is an agreement for how text is to be encoded. If we all agreed that it would be better encoded with two codes from a different block, then that would still be the international standard agreed way of encoding this. In effect, the encoding can be arbitrary so long as we all agree to encode that text that way. They key question from the UTC's point of view is: "Is there any *technical* reason that this way of encoding this text is not going to work?" Clearly rendering and keyboarding are not going to have trouble with this, but would collation or any other processes?
 • @benvar #10875 11:20 AM, 01 Oct 2018
  > ന്റയാണ് ശരിയെന്ന് സ്റ്റാൻഡാർഡിൽ പറഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി.
  ആ സ്റ്റാൻഡാർഡ് യൂനിക്കോഡാവണമെന്ന് പോലുമില്ല. ഇക്കാര്യത്തിൽ സെബിനും സന്തോഷും പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നൂറുകണക്കിനാളുകൾ മലയാളം റ്റൈപ്പ് ചെയ്യാനായുപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു കീബോർഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആധികാരിക രേഖ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ) ആധാരമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന യുക്തി മാത്രമാണ് എൻ്റേത്.
 • @benvar #10876 11:32 AM, 01 Oct 2018
  One more excerpt from his email, I thought it is worth sharing here:
  > Anyway, I'd be happy to listening to your linguistic concerns in this area, but I doubt there is much that we can do to change this encoding. And yes, we do have to follow it.
 • @anivar ↶ Reply to #10875 #10877 11:33 AM, 01 Oct 2018
  I agree with the requirements . SMC tried many times for this via Govt to build a usable subset of Unicode in 2009-2014 period. All efforts went in vein. So Possible way is SMC building and Maintaining this
 • @sebinaj #10878 11:41 AM, 01 Oct 2018
  ബെൻ വർ, മലയാളത്തിനു വേണ്ടി കീബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എന്നു പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഒരു കൂട്ടരാണ്. അത്രയും പേർ വിചാരിച്ചാൽ പോലും നടക്കാവുന്ന കാര്യമേയുള്ളൂ, ഇത്. പക്ഷെ മനസ്സുവയ്ക്കണം.
 • @anivar ↶ Reply to #10878 #10879 11:46 AM, 01 Oct 2018
  Feel free to contribute
 • @anivar #10880 03:06 PM, 01 Oct 2018
  https://twitter.com/outreachy/status/1046740469433032704?s=19
  Please RT: Outreachy internships are completely remote, paid ($5,500 stipend), and last three months. Outreachy supports diversity in free and open source software! Applications for the @outreachy December 2018 to March 2019 internships are now open: https://t.co/nGBpU88q75
  Outreachy Internships

  Please RT: Interested in applying to an remote, paid #internship? We'll be having an #OutreachyChat with mentors and former interns today (Oct 1) at 4pm UTC / 9am PDT / 12pm EDT. Come ask questions and learn more about how @outreachy supports diversity in #OpenSource

 • 02 October 2018 (9 messages)
 • @sthottingal #10881 08:13 AM, 02 Oct 2018
  Manjari font version 1.6 released, How to use it in android using Magisk, Updates on Malayalam morphology analyser and phonetic analyser projects and more.

  Read our monthly report for September
  https://t.co/1G7YGBuoPw
  Manjari font updates, how to use it in Magisk, and more - SMC Monthly Updates Sep 2018

  Malayalam Morphological Analyzer based Spellchecker Based on the spellchecker plan we discussed on July, 2018, a spellchecker for Malayalam using Malayalam morphological analyzer is under active development. Santhosh Thottingal, who maintains the project, had published blog post detailing Spellchecker development. Source code and conversations can be found on our Project

 • @benvar #10882 08:44 AM, 02 Oct 2018
  @anivar
  > I agree with the requirements .
  Thank you for understanding and also for the affirmation that you're seeing my point. I have no difficulty in understanding what Sebin is trying to communicate with me. As he rightly pointed out, a 'chandrakkala' after a 'chillu' is such an un-intuitive combination and it certainly look ugly to any malayalam reader. But at least for Unicode, the official/recommended sequence recommended for ൻ്റ has a chandrakkala after a chillu. The only way unicode listen to us on this matter (a my friend suggested in his communication) is that: The key question from the UTC's point of view is: "Is there any *technical* reason that this way of encoding this text is not going to work?". If it is not, I afraid, it will be unlike that they will change their stand. But Fingers crossed for Santhosh's & SMC's efforts in this regard. Btw, I'm curious to know how in the first place unicode got it this way.

  While searching for more information on the topic, I came across another document, Malayalam keyboard layout and character encoding. Report of the Government of Kerala Committee, May 2001 — Gov't of Kerala(https://www.unicode.org/L2/L2005/05373-malay-report.pdf). I'll a screen shot below. On p25, where it talks about ൻ്റ, the committee proposed the use of ൻ + ് + റ for ൻറ. So it is obvious that even in Govt proposals they've used such combinations.
 • @benvar #10883 08:45 AM, 02 Oct 2018
 • @anivar ↶ Reply to #10883 #10884 08:48 AM, 02 Oct 2018
  Looks like it is from Malayalathanima time. It never approved by Govt. It was only a proposal which later got rejected
 • @anivar #10885 08:51 AM, 02 Oct 2018
  Rachana movement started as a response to Malayala Thanima efforts to further reduce Malayalam characters.
 • @benvar #10886 08:56 AM, 02 Oct 2018
  Well, that's encouraging... were there a mention about ൻ + ് + റ encoding (or chandrakkala after chillu) by Govt while rejecting this proposal? that would be a good enough anchor for me to make a decision.
 • @sthottingal #10887 08:58 AM, 02 Oct 2018
  the reason for chandrakkala based nta is none of this. it is explained in the blog post.
 • @sthottingal #10888 08:59 AM, 02 Oct 2018
  it was to cover up the Kartika bug in MS windows.
 • Great!.. 👏👏👏
 • 03 October 2018 (61 messages)
 • @kavyamanohar #10891 03:37 AM, 03 Oct 2018
  First update of my project on Malayalam Phonetic analyser.
 • @kavyamanohar #10892 03:37 AM, 03 Oct 2018
  FST based Malayalam Phonetic Analyser

  What is a Phonetic analyser? ‘Phoneme’ is the fundamental unit in the the speech system of the language. ‘Grapheme’ is the fundamental unit in the writing system. From one or more graphemes a phoneme …

 • @kavyamanohar #10893 03:42 AM, 03 Oct 2018
 • @benvar #10894 05:24 AM, 03 Oct 2018
  @sthottingal @anivar പാണിനീയത്തിൽ ൻ്റയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടോ?
  യൂനിക്കോഡ് സ്റ്റാൻഡാർഡ് ബുക്കിൽ തിരുത്താനാവുമോ എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്
 • @sthottingal #10895 05:26 AM, 03 Oct 2018
  കേരളപാണിനീയത്തിൽ ചില്ലിനുശേഷം ചന്ദ്രക്കലയിടുന്ന തരം ന്റയെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല.
 • @benvar #10896 05:26 AM, 03 Oct 2018
  ഞാനുദ്ദേശിച്ചത് ന + ് + റ യെക്കുറിച്ചാണ്.
 • @sthottingal #10897 05:27 AM, 03 Oct 2018
  Sorry to ask again. did you really read the detailed blog I wrote about nta?
 • @benvar #10898 05:27 AM, 03 Oct 2018
  yes, I did
 • @sthottingal #10899 05:28 AM, 03 Oct 2018
  ok, so whatever keralapanineeyam talk about nta is there.
 • @sthottingal #10900 05:28 AM, 03 Oct 2018
  at the same time, note that Keralapanineeyam is just one book about Malayalam. it is 100+ years old.
 • @benvar #10901 05:29 AM, 03 Oct 2018
  ന്റ - ഭാഷ, യുണിക്കോഡ്, ചിത്രീകരണം

  മലയാളം ഫോണ്ടുകളും ചിത്രീകരണവും - ലേഖന പരമ്പരയിലെ പുതിയ ലേഖനം സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍ മലയാളത്തിലെ ന്റ എന്ന കൂട്ടക്ഷരത്തിന്റെ ചിത്രീകരണത്തെപ്

 • @benvar #10902 05:31 AM, 03 Oct 2018
  sorry for being ignorant again, but doestn't the academic malayalam community hold Kerala Panineeyam as the most authentic book, when it comes to Malayalam language?
 • as per my experience and replies from many. No.
 • @sthottingal #10904 05:33 AM, 03 Oct 2018
  they refer multiple books starting from Gundert, Mathan, LV Ramaswami Iyer, Asher and so on..
 • @benvar #10905 05:33 AM, 03 Oct 2018
  ohk.... :)
 • @benvar #10906 05:43 AM, 03 Oct 2018
  > മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഫോണ്ടുകളില്‍(കാര്‍ത്തിക, നിര്‍മല), ന്റ എന്ന അടുക്കിയ രീതി ന്‍+റ എന്ന കൂട്ടത്തിനാണു് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതു്.
  അതും ലെഗസി എൻകോഡിംഗിൽ മാത്രം. ൻറ ന്‍റ എന്നിവയിൽ രണ്ടാമത്തേത് മാത്രം കാർത്തികയിൽ അടുക്കിവരുന്നുണ്ട്.
 • @benvar #10907 05:45 AM, 03 Oct 2018
  എൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റുമായി (മാർട്ടിൻ) ഞാനീ വിവരം എനീക്കറിയാവുന്ന (മനസ്സിലായ വിധത്തിൽ) പങ്കുവച്ചു. അദ്ദേഹം UTC-യ്ക്ക് ഈ പ്രശ്നം കാട്ടി ഒരു മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
 • മെയിൽ കണ്ടിരുന്നു
 • @benvar #10909 05:46 AM, 03 Oct 2018
  👍
 • @benvar #10910 05:47 AM, 03 Oct 2018
  എന്താവുമെന്ന് നോക്കാം...
 • @benvar #10911 05:47 AM, 03 Oct 2018
  അതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ശരി/വ്യക്തം ആണോ
 • @benvar ↶ Reply to #10892 #10912 07:33 AM, 03 Oct 2018
  👍 എനിക്ക് ഇന്നു തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരുപകാരം വന്നു.... പിന്നെ ഈ ചിത്രത്തിലെ ചുവന്ന ചതുരത്തിൽ trill എന്നല്ലേ വരേണ്ടത്?
 • @benvar #10913 07:35 AM, 03 Oct 2018
  റ യിലും ര-യിലും ഒന്ന് trill-ഉം മറ്റേത് flap -ഉം ആണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്.
 • @478287729 #10914 09:13 AM, 03 Oct 2018
 • I had referred Malayalam University's Phonetic archive for the mapping terminology. I am open for corrections. Thanks for pointing out
 • @kavyamanohar #10916 09:16 AM, 03 Oct 2018
 • @kavyamanohar #10917 09:17 AM, 03 Oct 2018
  It was trill/ flapped, thought they were alias.
 • @kavyamanohar #10919 09:18 AM, 03 Oct 2018
  Malayalam University's Phonetic archive. It can't be fully relied on. There are obvious errors as in റ്റ, ന്റ etc
 • @benvar #10920 09:22 AM, 03 Oct 2018
  well trill can be understood as repeated flaps. But ര is not repated റ. Once someone told me that ര' has a wee bit of palatization in it and that's how the sound quality is different in it.
 • @benvar ↶ Reply to #10918 #10921 09:29 AM, 03 Oct 2018
  This is also helpful, I've been searching for a such a resource. Hopefully they'll correct the errors in it.
 • Please don't spam. Read https://t.me/smc_project/8364 please. Cc/ @admin
  Balasankar C in സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ്‌ | SMC Project

  സ്വാഗതം! Hi there! Welcome to this group. ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ചോദിക്കവുന്നതാണ്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും മലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങും ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ മടിക്കണ്ട. നേരെ ചോദിച്ചോളൂ . സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ മാത്രം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. This group is publicly logged. Don't ask to ask, just ask. If you ask a question wait till others notice and respond. It pays to be patient. Do not PM members without permission.

 • @benvar #10932 11:41 AM, 03 Oct 2018
  Below are the comments from a friend of mine (who is a phonetician)
 • @benvar #10933 11:42 AM, 03 Oct 2018
  - Dental symbols have a stool underneath. Eg. t̪. The nasal at the bottom has it; why not others?
  - The alveolar [t] seems to be represented correctly with and ‘r’ with underline because that seems to be the actual underlying form in phonology. But when it comes to phonetics I think it should be represented with [t].
  - ʃ is not there in Malayalam. Eg. The first sound in ‘shoes’ We have retroflex and alveolo-palatal (ɕ). So I prefer using that symbol.
  The affricatesː tʃ and dʒ and their aspirated variants are usually represented with [c] and [j] in many literature. So, it has confused many learners to identify them ONLY as plosives and not affricates. So I would prefer we stick to the affricate symbols [tʃ, tʃʰ, dʒ, dʒʰ]
  - ഴ is to be represented with [ ɻ ] which is an approximant. [ ʐ ] is a fricative and not the right representation.
  - വ is an approximant and not glide. So it should be represented with [ʋ]
 • @benvar #10934 11:43 AM, 03 Oct 2018
  think ര may be represented with [ɾ] and റ with [r]. There are at least a few different ways of differentiating these two sounds. See the table below:
 • @benvar #10935 11:44 AM, 03 Oct 2018
  I've noticed the the phoneme for 'പ‘ is represented with an uppercase 'P', which is incorrect.
 • @Shajimanhar #10936 01:41 PM, 03 Oct 2018
 • Thanks a lot!! 👍
 • I am going to stck with the first one. Lot of room for improvements.
 • @benvar #10944 03:07 PM, 03 Oct 2018
  In most cases that is fine enough. But if what you are building is a IPA based TTS options 2 or 3 may be better (IDK which one would sound more natural) as there is clearly a sound quality difference caused by place of articulation between ര and റ which is not just a difference of the manner of articulation. I don't know how are TTS build, though! I once tried it using the Amazon Polly, but it didn't work at all.
 • "ഴ is to be represented with [ ɻ ] which is an approximant." - I have used [ ɽ ] which is a <retroflex> <approximant>.
 • @kavyamanohar #10946 04:38 PM, 03 Oct 2018
  Is ഴ not retroflex?
 • @benvar ↶ Reply to #10945 #10947 04:39 PM, 03 Oct 2018
  [ɽ] sounds like Marathi ळ (0x0933)
 • @kavyamanohar #10948 04:45 PM, 03 Oct 2018
  IPA Chart with Sounds | International Phonetic Alphabet Sounds

  The International Phonetic Alphabet. online resource. Listen to each of the sounds from the International Phonetic Alphabet. IPA chart sounds and symbols.

 • @kavyamanohar #10949 04:45 PM, 03 Oct 2018
  This is a helpful resource 👌
 • Thanks :)
 • @benvar ↶ Reply to #10946 #10951 04:47 PM, 03 Oct 2018
  the retroflex approximent is [ ɻ ]
 • @kavyamanohar #10952 04:48 PM, 03 Oct 2018
  Yes. Got it.
 • @benvar #10953 04:48 PM, 03 Oct 2018
  [ ɽ ] is alveolar approximant
 • @benvar #10954 04:49 PM, 03 Oct 2018
  👍
 • @benvar ↶ Reply to #10948 #10955 04:52 PM, 03 Oct 2018
  👏👏thanks a lot for this
 • @kavyamanohar #10956 04:54 PM, 03 Oct 2018
  Sorry to ask again, " The affricatesː tʃ and dʒ and their aspirated variants are usually represented with [c] and [j] in many literature. So, it has confused many learners to identify them ONLY as plosives and not affricates. So I would prefer we stick to the affricate symbols [tʃ, tʃʰ, dʒ, dʒʰ]"
 • @kavyamanohar #10957 04:54 PM, 03 Oct 2018
  I am still confused here
 • @kavyamanohar #10958 04:57 PM, 03 Oct 2018
  ച - t͡ʃ , ഛ - t͡ʃʰ : This is my current mapping for plosives
 • @benvar ↶ Reply to #10958 #10959 04:59 PM, 03 Oct 2018
  that's the correct representation and that's what (Binny) also trying to say. The TEMU lists them as [c] and [j], which is not the best representation
 • @benvar ↶ Reply to #10958 #10960 05:01 PM, 03 Oct 2018
  ച - t͡ʃ , ഛ - t͡ʃʰ are affricates
 • @kavyamanohar #10961 05:04 PM, 03 Oct 2018
  The TEMU lists them as [c] and [j], which is not the best representation - Agree to this
 • Need more clarity on some ideas. Will have to dig a bit deeper into this, and be back.
 • @benvar #10963 05:08 PM, 03 Oct 2018
  sure, I'm happy to share whatever knowledge I have. But I'm not a phonetician, I just work with (happen to know) a bunch of them :D
 • @benvar #10964 05:08 PM, 03 Oct 2018
  well, I'm gonna call it a day. It was nice talking to you Kavya, a lot of new infomation and a wonderful tool. 👍 All the best wishes for your efforts
 • @662620934 #10965 08:40 PM, 03 Oct 2018
 • 04 October 2018 (4 messages)
 • @bcSal #10967 11:36 AM, 04 Oct 2018
 • @631342750 #10968 01:54 PM, 04 Oct 2018
 • @576384946 #10969 02:22 PM, 04 Oct 2018
 • @519355072 #10970 04:44 PM, 04 Oct 2018
 • 05 October 2018 (14 messages)
 • @benvar #10971 05:02 AM, 05 Oct 2018
  @kavyamanohar I just noticed this...
 • @benvar #10972 05:37 AM, 05 Oct 2018
  if you are capturing the place/manner of articulation in those boxes anusvara should be represented as nasal + labial
 • Thank You. I may ping for more inputs. But before that will have to learn a bit more.
 • I used anuswara to indicate its graphemic root. It should additionally give the articulatory details as well, like you mentioned.
 • @kavyamanohar #10975 07:11 AM, 05 Oct 2018
  Will do that.
 • ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പോലെ "ഺ" എങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം?
 • @sebinaj #10977 12:10 PM, 05 Oct 2018
  ടൈപ്പിങ് ടൂളിൽ പലതിലും ഉണ്ടാവില്ല. ക്യാരക്റ്റർ മാപ്പിൽനിന്നു പകർത്തിയൊട്ടിക്കുകയാണു ഞാൻ ചെയ്യാറ്. ഗൂഗിളിൽ സേർച്ച് ചെയ്ത് മലയാളം അക്ഷരമാലയെടുത്താൽ വിക്കിപ്പീഡിയ പേജിൽ നിന്നും ലഭിക്കും.
 • @benvar #10978 12:55 PM, 05 Oct 2018
  വിൻഡോസിൽ ആണ് റ്റൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കീമാൻ്റെ പുതിയ മൊഴി കീബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ‘റ്റ‘ റ്റൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് \ റ്റൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി
 • @sthottingal #10979 01:56 PM, 05 Oct 2018
  സ്വനലേഖയിൽ റ്റ ടൈപ്പു ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ TTa2. ഩ= na3 അല്ലെങ്കിൽ ന ടൈപ്പു ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ.
 • @benvar #10980 02:46 PM, 05 Oct 2018
  സന്തോഷ്, യൂനിക്കോഡ് ലിസ്റ്റിൽ സിബുവിൻ്റെ മറുപടിക്ക് ശേഷം വേറെ ഏതെങ്കിലും മെയിൽ വന്നിരുന്നുവോ?
 • @benvar #10981 02:47 PM, 05 Oct 2018
  ഞാൻ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല... അതുകൊണ്ടാണ്
 • there were follow up discussion. Since that email list is not public, I am sharing what I wrote as response https://telegra.ph/NTA-Unicore-reply-10-05 In general, it is moving towards two action items. (1) Microsofts nta handling need correction (2) Unicode chapter 12 need editorial correction. Most probably I am going to update my editorial correction docuement, Another member offered help in reviewing it.
 • @benvar ↶ Reply to #10984 #10985 04:45 PM, 05 Oct 2018
  Thank you
 • @644172308 #10987 07:29 PM, 05 Oct 2018
 • 06 October 2018 (2 messages)
 • @fscibridgebot #10989 b o t 06:33 AM, 06 Oct 2018
  * sadiq[m] feels too many spam
 • @Vishnu26 #10990 09:00 AM, 06 Oct 2018
 • 08 October 2018 (2 messages)
 • @606454639 #10991 08:13 AM, 08 Oct 2018
 • @494067993 #10992 12:19 PM, 08 Oct 2018
 • 10 October 2018 (2 messages)
 • @mydhghqweettuioiu #10993 06:02 PM, 10 Oct 2018
 • @mohammadaliek #10994 10:26 PM, 10 Oct 2018
 • 11 October 2018 (1 messages)
 • @fscibridgebot #10995 b o t 06:12 AM, 11 Oct 2018
  Pirate ‍ Praveen: #gnome-ml:matrix.org ൽ ഗ്നോം പരിഭാഷ സജീവം. താത്പര്യമുള്ളവർ വേഗം അവിടെ വരൂ.
 • 12 October 2018 (8 messages)
 • @sthottingal #10998 03:57 AM, 12 Oct 2018
  Nelvin please read the group description.
 • @fscibridgebot #10999 b o t 05:59 AM, 12 Oct 2018
  FSCI October Meetup

  We conducted previous meetup on June, mostly focused on updation of poddery tos and privacy policies. Poddery now have a privacy policy and terms of service. One task left to do is fsci wiki updation and i believe we can discuss that in this meetup. Lets conduct October month's meetup on this Sunday (14th). Here is a rough list of topis to be discussed in the meet, you can comment if anything is missed or need to be changed. Restarting poddery funding campaign. Wiki updation and improving documentation. Discussion on resource management for services. Discussion on pending tasks. Presenting reports on conducted events. Plans for programs in next months. Discussing about EU's actions and their aftereffects. Location suggestions are requested, Thrissur and Kozhikkode are currently available options. Update: Location is School inside Calicut University Campus (around 300 meters from the main bus stop).

 • @fscibridgebot #11000 b o t 06:00 AM, 12 Oct 2018
  Pirate ‍ Praveen: കാലിക്കറ്റ് സർവ്വകലാശാല കാമ്പസിൽ
 • @iamaadhy #11001 12:55 PM, 12 Oct 2018
 • @667718889 #11002 03:51 PM, 12 Oct 2018
 • @359510143 #11003 03:56 PM, 12 Oct 2018
 • @ipmurali #11004 04:22 PM, 12 Oct 2018
 • @useMPV #11005 04:39 PM, 12 Oct 2018
 • 13 October 2018 (2 messages)
 • @651184099 #11008 04:40 AM, 13 Oct 2018
 • @494402408 #11009 05:14 PM, 13 Oct 2018
 • 14 October 2018 (2 messages)
 • @539159386 #11012 05:15 AM, 14 Oct 2018
 • @539159386 #11013 05:16 AM, 14 Oct 2018
  Hi
 • 17 October 2018 (12 messages)
 • @Mikhil_Mohan_C #11033 10:21 AM, 17 Oct 2018
  Xubuntu വിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ പാക്കേജ് ഉണ്ടോ?
 • @akshay #11034 10:22 AM, 17 Oct 2018
  https://swanalekha.smc.org.in/
  https://itsfoss.com/type-indian-languages-ubuntu/
  https://www.zyxware.com/articles/2008/05/13/installing-and-setting-up-malayalam-swanalekha-on-ubuntu-hardy-heron-8-04
  https://thottingal.in/blog/2014/06/28/how-to-install-and-configure-swanalekha-in-ubuntu-14-04/

  I assume all these work on xubuntu as well
  How to Type in Indian Languages on Ubuntu Linux - It's FOSS

  Learn how you can use transliteration keyboard to type Hindi and other Indian languages on Ubuntu Linux. It is really easy with the help of this tool.

 • @556641869 #11035 02:51 PM, 17 Oct 2018
 • @606454639 #11036 03:52 PM, 17 Oct 2018
  Photoshop CC, യിൽ
  "ണ്ട" missing ഉണ്ട്....
  എന്തെങ്കിലും പരിഹാരമുണ്ടോ......
 • @anivar ↶ Reply to #11036 #11037 04:02 PM, 17 Oct 2018
  യൂണിക്കോഡ് ഉപയോഗിയ്ക്കുക . ഒരു ണ്ട യും പോവില്ല
 • @hfactor ↶ Reply to #11036 #11038 04:04 PM, 17 Oct 2018
  Malayalam in Photoshop and Illustrator

  The latest versions of Adobe Photoshop and Adobe Illustrator (CC) do support proper rendering of Malayalam.

 • Unicode തന്നെയാണ് ഉപയോഗി് ക്കുന്നത്...
 • @606454639 #11040 04:31 PM, 17 Oct 2018
  Photoshop CC
 • @hfactor ↶ Reply to #11038 #11041 04:31 PM, 17 Oct 2018
  Check this link for Photoshop Malayalam rendering
 • 👍
 • @562081570 #11043 05:05 PM, 17 Oct 2018
 • @738872446 #11044 07:37 PM, 17 Oct 2018
 • 18 October 2018 (2 messages)
 • @427826456 #11045 08:03 AM, 18 Oct 2018
 • @665674515 #11046 02:53 PM, 18 Oct 2018
 • 19 October 2018 (1 messages)
 • @534428692 #11047 06:42 AM, 19 Oct 2018
 • 20 October 2018 (17 messages)
 • @415527022 #11051 05:31 AM, 20 Oct 2018
  സ്വനലേഖ വച്ച് zero width joiner add ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ
 • @729486147 #11052 06:28 AM, 20 Oct 2018
 • Yes.
  ZWJ: ~
  ZWNJ: _
 • @627969861 #11054 07:39 AM, 20 Oct 2018
 • So ച, ഛ are not plosives ? This was were I got confused.
 • @kavyamanohar #11056 09:50 AM, 20 Oct 2018
  ML_BasicPhonetics

  Sheet1 ORAL PLOSIVE/ STOPS, NASAL PLOSIVE, Definitions അല് പപ് രാ ണം, മഹാ പ് രാ ണം, PLOSIVE, Stops or plosives are consonant sounds that are formed by completely stopping airflow Manner of Atriculation, UNVOICED, VOICED, VOICED, With Larynx Vibration UNASPIRATED, ASPIRATED, UNASPIRATED, ASP...

 • @kavyamanohar #11057 09:51 AM, 20 Oct 2018
  This is my current g2p mapping. (Not yet updated in the web demo)
 • @kavyamanohar #11058 09:53 AM, 20 Oct 2018
  ക-മ as per my understanding were plosives.
 • @kavyamanohar #11059 09:53 AM, 20 Oct 2018
  I have mapped ച, ഛ to IPA /t͡ʃ/, /t͡ʃʰ/.
 • @kavyamanohar #11060 09:54 AM, 20 Oct 2018
  /t͡ʃ/, /t͡ʃʰ/ indicate affricates.
 • @kavyamanohar #11061 09:54 AM, 20 Oct 2018
  Isn't that a mismatch?
 • @kavyamanohar #11062 09:54 AM, 20 Oct 2018
  Seems I should tag ച, ഛ as affricates?
 • @kavyamanohar #11063 10:25 AM, 20 Oct 2018
  Also ശ is an alveo-palatal fricative?
 • @522348639 #11064 01:30 PM, 20 Oct 2018
 • @Mr_AK123 #11065 03:39 PM, 20 Oct 2018
 • @406177119 #11066 05:08 PM, 20 Oct 2018
 • @647432940 #11067 08:20 PM, 20 Oct 2018
 • 21 October 2018 (7 messages)
 • @605287976 #11068 04:13 AM, 21 Oct 2018
 • @captain121 #11071 06:09 AM, 21 Oct 2018
 • @677314054 #11072 09:41 AM, 21 Oct 2018
 • @423269789 #11073 11:41 AM, 21 Oct 2018
  Miui തീംസെർവറിലേക്ക് മലയാളം ഫോണ്ട് ആഡ് ചെയ്തു കൂടെ?
 • @570956669 #11074 11:55 AM, 21 Oct 2018
 • @gokulkrishnam #11075 03:24 PM, 21 Oct 2018
 • @611209157 #11076 04:03 PM, 21 Oct 2018
 • 22 October 2018 (4 messages)
 • @fscibridgebot #11077 b o t 08:33 AM, 22 Oct 2018
  Pirate ‍ Praveen: Hoping to see some proposals from here at debutsav.in
 • @494067993 #11078 10:05 AM, 22 Oct 2018
  Android mobile font undo
 • @muzirian #11079 10:19 AM, 22 Oct 2018
  Manjari font version 1.6 released, How to use it in android using Magisk, Updates on Malayalam morphology analyser and phonetic analyser projects and more.

  Read our monthly report for September
  https://t.co/1G7YGBuoPw
  Manjari font updates, how to use it in Magisk, and more - SMC Monthly Updates Sep 2018

  Malayalam Morphological Analyzer based Spellchecker Based on the spellchecker plan we discussed on July, 2018, a spellchecker for Malayalam using Malayalam morphological analyzer is under active development. Santhosh Thottingal, who maintains the project, had published blog post detailing Spellchecker development. Source code and conversations can be found on our Project

 • @746317445 #11080 01:40 PM, 22 Oct 2018
 • 23 October 2018 (3 messages)
 • SMPS വർക്കിംഗ് ആണോ
 • എന്തുവാടേ? ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ടൂടേ? ഓഫ്ടോപ്പിക്ക് ഇടല്ലേ..
 • @458724303 #11084 06:17 PM, 23 Oct 2018
 • 24 October 2018 (1 messages)
 • @643256361 #11086 10:13 AM, 24 Oct 2018
 • 25 October 2018 (12 messages)
 • @obx153 #11095 06:09 AM, 25 Oct 2018
 • @AgentShawt #11096 06:13 AM, 25 Oct 2018
 • @AgentShawt #11097 06:13 AM, 25 Oct 2018
  Any suggestions for APIs that can be used to translate English text to Malayalam?
 • @Bored_GKS #11098 06:17 AM, 25 Oct 2018
 • @Bored_GKS #11099 06:20 AM, 25 Oct 2018
  നമ്മക്ക് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷന് ഒരു സ്വതന്ത്ര എപ്പിഐ ഉണ്ടാക്കിയാലോ ?
 • @Bored_GKS #11100 06:20 AM, 25 Oct 2018
  അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഉണ്ടോ ?
 • @niyasv #11101 06:43 AM, 25 Oct 2018
 • @610582293 #11102 09:37 AM, 25 Oct 2018
 • There's Google API. But it's proprietary
 • @KMShyju #11104 05:51 PM, 25 Oct 2018
 • @KMShyju #11105 05:54 PM, 25 Oct 2018
  malayalam text to speech option ndo?
 • Google nte nd
 • 26 October 2018 (4 messages)
 • @sthottingal #11107 04:47 AM, 26 Oct 2018
 • @639314569 #11108 10:09 AM, 26 Oct 2018
  👌👌👏👏
 • @706786858 #11109 01:16 PM, 26 Oct 2018
 • @366340265 #11110 01:49 PM, 26 Oct 2018
 • 27 October 2018 (13 messages)
 • @605029432 #11111 02:02 AM, 27 Oct 2018
 • @691042881 #11114 07:27 AM, 27 Oct 2018
 • @533307849 #11119 11:23 AM, 27 Oct 2018
 • @el2e10 #11120 11:23 AM, 27 Oct 2018
 • @akshay #11121 11:25 AM, 27 Oct 2018
  @eldhoittangeorge is from CDAC and Gautham from TCS. I met them at Hacktoberfest. They're interested in hacking on libindic in python and javascript respectively
 • @akshay #11122 11:25 AM, 27 Oct 2018
  so, expect some activity in our repos
 • @ShehinSalim #11123 11:42 AM, 27 Oct 2018
 • Congratulations 👌
 • @AkbaraliCharankav #11126 07:02 PM, 27 Oct 2018
  മലയാളം transiliteration നു സാധിക്കുന്ന വെബ് സൈറ്റോ ടൂളോ പരിചയപ്പെടുത്താമോ...
  ടെക്സ്റ്റ് പരിധിയില്ലാത്തവ ആയാല്‍ നന്നായിരിക്കും.
 • പക്ഷെ മംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇതിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ അത് കണ്‍വേര്‍ട്ട് ആകുന്നില്ലല്ലോ...
 • http://www.easyhindityping.com/english-to-malayalam-translation

  ഇത് പോലോത്ത ഒന്നാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഈ സൈറ്റില്‍ ടെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. വളരെ കുറവാണ്
 • 28 October 2018 (9 messages)
 • @fscibridgebot #11130 b o t 01:13 AM, 28 Oct 2018
  Ranjith siji: http://malayalam.nd4.org
  English Malayalam Converter - English Malayalam Conversion Tool

  A site for malayalam translation from english to malayalam no malayalam to english translation powered by google. english malayalam conversion site need unicode malayalam font

 • @athulvis #11132 04:11 AM, 28 Oct 2018
  ibus malayalam work cheyyunnilla
 • @athulvis #11133 04:11 AM, 28 Oct 2018
  njan install cheythu.. fonts-smc yum installed aanu
 • @athulvis #11134 04:11 AM, 28 Oct 2018
  inscript enable cheyth type cheyyumbo onnum varunnilla
 • @akshay ↶ Reply to #11134 #11135 04:18 AM, 28 Oct 2018
  In telegram?
 • @akshay #11136 04:19 AM, 28 Oct 2018
  Checked other apps, like say libre office?
 • പക്ഷെ ഇതില്‍ copy & paste സാധ്യമാകുന്നില്ലല്ലോ...
 • @620758199 #11138 06:34 AM, 28 Oct 2018
 • @629665424 #11139 06:51 PM, 28 Oct 2018
 • 29 October 2018 (24 messages)
 • @626904815 #11142 06:36 AM, 29 Oct 2018
 • @405660553 #11143 08:41 AM, 29 Oct 2018
 • @athulvis ↶ Reply to #11135 #11144 03:46 PM, 29 Oct 2018
  no raksha
 • @akshay ↶ Reply to #11144 #11145 03:46 PM, 29 Oct 2018
  Telegram has some QT issue. Try libre office
 • @athulvis #11146 03:46 PM, 29 Oct 2018
  tried it
 • @balasankarc #11147 03:47 PM, 29 Oct 2018
  @athulvis Ibus not working anywhere?
 • @athulvis #11148 03:47 PM, 29 Oct 2018
  even it doesn't work with firefox too
 • @athulvis #11149 03:48 PM, 29 Oct 2018
  malayalam in ibus
 • @athulvis #11150 03:48 PM, 29 Oct 2018
  english is working
 • @balasankarc #11151 03:48 PM, 29 Oct 2018
  Install the packages ibus-gtk,ibus-gkt3, libreoffice-gtk, and libreoffice-gtk3
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #5499 #11152 03:48 PM, 29 Oct 2018
  ^
 • @balasankarc #11153 03:48 PM, 29 Oct 2018
  And logout/login after that.
 • @balasankarc #11154 03:49 PM, 29 Oct 2018
  And ibus-qt4 for Qt.
 • @balasankarc #11155 03:50 PM, 29 Oct 2018
  You _may_ also have to set env variables like GTK_IM_MODULE and QT_IM_MODULE
 • @athulvis #11156 04:03 PM, 29 Oct 2018
  ശരിയായി.. 👍👍👍👍
 • @balasankarc #11157 04:21 PM, 29 Oct 2018
  ഇതിലേത് ചെയ്തപ്പോഴാ ശരിയായതെന്ന് കൂടെ പറ. ഇനി വരുന്നവരോട് പറയാമല്ലോ.. (ഇല്ലേലൊരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റെഴുത്.) :)
 • @akshay ↶ Reply to #11157 #11158 05:00 PM, 29 Oct 2018
  ഇതിലേത് ചെയ്തപ്പോഴാ ശരിയായത്. മതിയോ?
 • @balasankarc #11159 05:00 PM, 29 Oct 2018
  ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങീത് നീയായിപ്പോയി. :D
 • @akshay #11160 05:01 PM, 29 Oct 2018
 • @nambolan ↶ Reply to #11159 #11161 05:14 PM, 29 Oct 2018
  അത് സാരമില്ല. ബണ്ണ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.
 • @athulvis ↶ Reply to #11151 #11162 05:15 PM, 29 Oct 2018
  this one.. qt4 and gtk was already installed
 • അതാ പറഞ്ഞത് പറ്റൂല്ലെന്ന്. ഓൻ അഡ്മിനാ.. :D
 • @nambolan ↶ Reply to #11163 #11164 05:17 PM, 29 Oct 2018
  ഞാനും
 • @729213401 #11165 05:59 PM, 29 Oct 2018
 • 30 October 2018 (5 messages)
 • @788125158 #11166 01:54 AM, 30 Oct 2018
 • @fscibridgebot #11167 b o t 05:12 AM, 30 Oct 2018
  അതിപുരാതനമായ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ രാപകലില്ലാതെ തനതുലിപിയെ രൂപപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്ന കെ.എച്ച് ഹുസൈന്‍...

  ഭാഷയെ സ്‌നേഹിക്കുന്ന, അതില്‍ ലിപിയുടെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് ബോദ്ധ്യമുള്ള ആരും അങ്ങയെ മറക്കില്ല. നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ എന്നും സ്മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും.

 • @fscibridgebot #11168 b o t 07:02 AM, 30 Oct 2018
  Pirate ‍ Praveen: IEDC (Innovation and Entrepreneurship Development Centres) Summit 2018 is on Nov 3rd at Amal Jyothi Engineering College, Kottayam. We can probably put up a free software stall in the event, anyone coming? http://iedcsummit.in/
  IEDC Summit 2021

  KSUM is organizing the fifth edition of the flagship event IEDC Summit 2021, bringing together Student Innovators and all other connected stakeholders under one umbrella. This year, the IEDC Summit is hosted by Adi Shankara Institute of science and technology, Cochin on 28th, 29th, 30th January 2021

 • @636846251 #11169 10:30 AM, 30 Oct 2018
 • @567596056 #11170 06:21 PM, 30 Oct 2018
 • 31 October 2018 (2 messages)
 • @chase_my_passion #11171 05:30 AM, 31 Oct 2018
 • @638049204 #11174 05:31 PM, 31 Oct 2018