• 01 May 2018 (6 messages)
 • @sthottingal #8346 04:25 AM, 01 May 2018
  എസ്. എം. സിയുടെ ഏപ്രിൽ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
 • @sthottingal #8347 04:25 AM, 01 May 2018
  SMC Monthly Report: April 2018

  We are happy to present the first ever monthly report on the activities of Swathanthra Malayalam Computing(SMC). We plan to prepare this reports every month from now onwards. During our last meet up, we agreed that there is a need to document our scattered activities and projects. Hence this

 • @sthottingal #8348 04:26 AM, 01 May 2018
  ആദ്യമായാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയുള്ള മാസങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു
 • @fscibridgebot #8349 b o t 04:58 AM, 01 May 2018
  Manu Krishnan T V: Mistake in 1st para. It is 31st March, not May.
 • @fscibridgebot #8350 b o t 04:59 AM, 01 May 2018
  Manu Krishnan T V: Under Developers Meet
 • @478595486 #8351 04:26 PM, 01 May 2018
 • 02 May 2018 (1 messages)
 • @Prakashkeypee #8352 12:17 PM, 02 May 2018
 • 04 May 2018 (14 messages)
 • @stultus #8353 04:24 AM, 04 May 2018
 • @541865534 #8354 06:32 AM, 04 May 2018
 • @541865534 #8355 06:32 AM, 04 May 2018
  Ivide bitcoin bussinesil thalparyam ullavar ndoo
 • Please read the group description. "സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ മാത്രം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.". Thanks.
 • @ramesan ↶ Reply to #8356 #8357 12:12 PM, 04 May 2018
  @smc_project
  channel അല്ല Group അല്ലേ
  @smcproject അല്ലേ ചാനല്‍
  🤔🤔
 • @balasankarc #8358 12:28 PM, 04 May 2018
  അതെ. തെറ്റിപ്പോയതാണ്. :)
 • @ramesan ↶ Reply to #8358 #8359 03:43 PM, 04 May 2018
  Group description നും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്.
 • @tachyons #8360 04:27 PM, 04 May 2018
  And pinned post
 • ?
 • @tachyons #8362 04:29 PM, 04 May 2018
  മീറ്റപ് കഴിഞ്ഞ സ്തിതിക്ക് അത് ഒഴിവാക്കാലോ എന്നാണുദ്ദേശിച്ചത്
 • @balasankarc #8363 04:29 PM, 04 May 2018
  Ah. True.
 • @balasankarc #8364 04:29 PM, 04 May 2018
  സ്വാഗതം!
  Hi there! Welcome to this group.

  ഈ ഗ്രൂപ്പില്‍ മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടറിലും മൊബൈലിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് ചോദിക്കവുന്നതാണ്. സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും മലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങും ആണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം. ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കാന്‍ മടിക്കണ്ട. നേരെ ചോദിച്ചോളൂ .
  സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറും മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ മാത്രം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

  This group is publicly logged. Don't ask to ask, just ask. If you ask a question wait till others notice and respond. It pays to be patient. Do not PM members without permission.
 • None
 • @ramesan ↶ Reply to #7749 #8366 05:20 PM, 04 May 2018
  Nijeesh,
  ഈ പ്രശ്നം ലിബ്രെ ഓഫീസ് 6.1.0 ല്‍ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  ( https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=105913 )

  ആല്‍ഫ വേര്‍ഷന്‍ https://dev-builds.libreoffice.org/daily/master/ ല്‍ ലഭ്യമാണ്.

  പക്ഷേ ലിബ്രെ ഓഫീസ് റൈറ്ററില്‍ ZWJ വരുന്ന വരിയിലെ അവസാന വാക്ക് മുറിഞ്ഞ് അടുത്തവരിയിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും നിലനില്‍ക്കുന്നു.
  ( https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=114160 )
 • 05 May 2018 (2 messages)
 • @stultus #8368 08:35 AM, 05 May 2018
 • @Ekbalb #8369 08:35 AM, 05 May 2018
  Hai
 • 06 May 2018 (17 messages)
 • @427752387 #8371 01:03 AM, 06 May 2018
  Karnataka: KSRTC data available for app developers - Times of India

  In a move that could encourage app developers to come up with solutions, KSRTC is the first state road transport undertaking in the country to open up

 • @manojkmohan #8372 07:44 AM, 06 May 2018
  ഇന്നത്തെ ദേശാഭിമാനി വാരാന്തപ്പതിപ്പ്
 • @vsasikumar #8373 09:35 AM, 06 May 2018
 • @vsasikumar #8374 09:35 AM, 06 May 2018
  എന്റെ പുതിയ ഫയർഫോക്സിൽ - Firefox 59.0.3 (64-bit) - മലയാളം വൃത്തിയായി റെൻഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നതുപോലെ ഷ്യ, ന്യ, ക്ര, തുടങ്ങിയ ചില കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ പിരിച്ചാണു് കാണിക്കുന്നതു്. Sans Serif നു മീര ഫോണ്ടാണു് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതു്. മറ്റുള്ളവയക്കു് രചനയും. എന്തായിരിക്കാം പ്രശ്നമെന്നു പറയാമോ? പുതിയ റിലീസിലേക്കു വന്നതിനുശേഷമാണു് പ്രശ്നം കാണുന്നതു്.
 • @ramesan ↶ Reply to #8374 #8375 10:29 AM, 06 May 2018
  ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഏതാണ്,
  ml.wikipedia.org സന്ദര്‍ശിക്കുമ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ?
 • Please check if you have instakked freefont sans font. It will be in /usr/share/fonts/truetype/freefont/FreeSans.ttf If that file exists, just delete it
 • @vsasikumar #8377 03:47 PM, 06 May 2018
 • @vsasikumar #8378 03:47 PM, 06 May 2018
  I had FreeSans installed and I removed it, but still Firefox doesn't render Malayalam properly. See the image
 • @nambolan #8379 03:47 PM, 06 May 2018
  You can set the font for malayalam
 • @nambolan #8380 03:48 PM, 06 May 2018
  Settings -> Preferences -> Fonts (search)
 • @nambolan #8381 03:48 PM, 06 May 2018
  Advanced
 • @nambolan #8382 03:48 PM, 06 May 2018
  Select language and select fonts
 • @298738137 #8383 03:49 PM, 06 May 2018
  ടെലഗ്രാമിൽ വന്ന വീഡിയോ മെയിലിലേക്ക് അയക്കുവാൻ എന്താണ് മാർഗ്ഗം
 • @nambolan #8384 03:49 PM, 06 May 2018
 • @ramesan ↶ Reply to #8378 #8385 03:58 PM, 06 May 2018
  ശരിയായില്ലെങ്കില്‍ Firefox Refresh ചെയ്തുനോക്കൂ

  https://support.mozilla.org/en-US/kb/refresh-firefox-reset-add-ons-and-settings
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8383 #8386 04:18 PM, 06 May 2018
  @gmailbot
 • @298738137 #8387 05:06 PM, 06 May 2018
  നന്ദി
 • 07 May 2018 (1 messages)
 • @babluajmal #8388 05:34 PM, 07 May 2018
 • 08 May 2018 (19 messages)
 • @569572637 #8389 03:22 AM, 08 May 2018
 • @jishnu7 #8393 07:41 AM, 08 May 2018
  വെബ് ബ്രൗസറുകളില്‍ മലയാളം ഫോണ്ടുകള്‍ അനായാസമായി ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഒരു എക്സ്റ്റന്‍ഷന്‍ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
  പത്തിലധികം ഫോണ്ടുകളില്‍ നിന്ന് സെലെക്റ്റ് ചെയ്താല്‍ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെബ്സൈറ്റിലേയും മലയാളം ഭംഗിയായി കാണാവുന്നതാണ്.

  വിന്‍ഡോസ്, മാക്, ഗ്നുലിനക്സ് കൂടാതെ ഫയര്‍ഫോക്സ് ആന്‍ഡ്രോയിടിലും ഇത് വര്‍ക്ക് ചെയ്യും.

  Firefox - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/malayalam-fonts/
  Chrome - https://chrome.google.com/webstore/detail/malayalam-font/jgdfkpocgoliiikomkacimfdkedjdgfo
  Malayalam Font

  Malayalam fonts for the entire web.

 • @jishnu7 #8394 07:43 AM, 08 May 2018
  ( Sasi കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈഗ്രൂപ്പില്‍ ഇട്ട ബഗ്ഗ്റിപ്പോര്‍ട്ടാണ് പ്രചോദനം. )
 • @pshanoop ↶ Reply to #8393 #8395 08:14 AM, 08 May 2018
  Great job.

  May be if we can add short keys to switch on/off.
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8393 #8396 08:17 AM, 08 May 2018
  Ibcomputing YouTube l oru video yum cheyyam 😁
 • Well done.!! This extension(chrome) is not working in Medium.com - https://medium.com/ftkerala/veena-js-f29561a4965a
  പ്രസവാനന്തര മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

  ഫ്രീതിങ്കർസ് ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ സയൻസ് വീക്ക് മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിനു അർഹമായ Veena JSന്റെ പോസ്റ്റ്

 • @jishnu7 ↶ Reply to #8396 #8398 09:24 AM, 08 May 2018
  👍
 • @jishnu7 ↶ Reply to #8397 #8399 09:24 AM, 08 May 2018
  thanks for reporting. I'll debug it.
 • @vsasikumar ↶ Reply to #8394 #8400 09:41 AM, 08 May 2018
  വളരെ ഉപകാരം.
 • @pshanoop #8401 10:02 AM, 08 May 2018
  URL: https://medium.com/@FTkerala01
  Firefox 59.0.2 (64-bit) in Linuxmint 18.3

  Tried all fonts. No change. But works fine
  When I open the post : https://medium.com/ftkerala/veena-js-f29561a4965a
 • @pshanoop #8402 10:02 AM, 08 May 2018
  @jishnu7
 • @jishnu7 #8403 10:03 AM, 08 May 2018
  @pshanoop doesn't seem to on on medium.com
 • @jishnu7 #8404 10:03 AM, 08 May 2018
  I'm debugging it.
 • @pshanoop ↶ Reply to #8403 #8405 10:04 AM, 08 May 2018
  The strange thing is its working fine on this https://medium.com/ftkerala/veena-js-f29561a4965a.

  If you need any details let PM me.
  പ്രസവാനന്തര മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങള്‍

  ഫ്രീതിങ്കർസ് ഗ്രൂപ്പ് നടത്തിയ സയൻസ് വീക്ക് മത്സരത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിനു അർഹമായ Veena JSന്റെ പോസ്റ്റ്

 • @pshanoop ↶ Reply to #8404 #8406 10:04 AM, 08 May 2018
  Thanks.
 • @423269789 ↶ Reply to #8393 #8407 10:18 AM, 08 May 2018
  സൈസ് കൂട്ടാൻ?
 • @jishnu7 #8408 10:18 AM, 08 May 2018
  @pshanoop medium's content security policy doesn't seem to allow loading fonts from external sources. will figureout something.
 • @jishnu7 ↶ Reply to #8407 #8409 10:19 AM, 08 May 2018
  no option right now. Will add it later.
 • @pshanoop ↶ Reply to #8408 #8410 10:30 AM, 08 May 2018
  Sheriyaanu. I didn't check that.

  May be try modifiying header. But I don't know if Firefox goes crazy of over this.
 • 09 May 2018 (1 messages)
 • @575504423 #8411 06:41 AM, 09 May 2018
 • 10 May 2018 (1 messages)
 • @593384438 #8413 03:14 PM, 10 May 2018
 • 11 May 2018 (2 messages)
 • @539558287 #8414 10:13 AM, 11 May 2018
 • @539558287 #8415 10:13 AM, 11 May 2018
  Hii
 • 12 May 2018 (6 messages)
 • @athulvis ↶ Reply to #8417 #8419 05:13 AM, 12 May 2018
  oral join cheythatha
 • @nambolan #8420 06:08 AM, 12 May 2018
 • @nambolan #8421 06:09 AM, 12 May 2018
  j4v4m4n 😆
 • @sthottingal #8422 07:17 AM, 12 May 2018
  https://medium.com/kerala-designers-collaborative/6d99546a094 ഒറിയോൺ എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം
  കാലിഗ്രഫി, ലെറ്ററിംഗ്, ടൈപ്പോഗ്രഫി എന്നിവ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാം

  കാലിഗ്രഫി, ലെറ്ററിംഗ്, ടൈപ്പോഗ്രഫി എന്നിവ പല വട്ടമായി മാറ്റിയും മറിച്ചും പലരും തെറ്റി പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പലയിടത്തും കണ്ടതുകൊണ്ടാണ്…

 • @543280797 #8423 11:37 AM, 12 May 2018
 • @566359235 #8424 01:27 PM, 12 May 2018
 • 13 May 2018 (8 messages)
 • @madhupv #8425 03:00 PM, 13 May 2018
 • @sthottingal #8426 03:15 PM, 13 May 2018
  ചിരിക്കുക എന്ന ക്രിയയുടെ 23 രൂപങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പടം
 • @sthottingal #8428 03:16 PM, 13 May 2018
  Projects · SMC / mlmorph

  Malayalam Morphological Analyzer using Finite State Transducer https://morph.smc.org.in

 • @mujeebcpy #8429 07:12 PM, 13 May 2018
  Could not find a version that satisfies the requirement libindic>=normalizer (from libindic-payyans==0.0.1.dev32) (from versions: )
  No matching distribution found for libindic>=normalizer (from libindic-payyans==0.0.1.dev32)
 • @mujeebcpy #8430 07:12 PM, 13 May 2018
  how to solve this ?
 • @nambolan #8431 08:04 PM, 13 May 2018
  @sthottingal ^
 • @vsasikumar ↶ Reply to #8422 #8432 08:15 PM, 13 May 2018
  ഇതു നന്നായി.
 • 14 May 2018 (43 messages)
 • അറിയില്ല. ഈയടുത്ത് ഞാനിത് നോക്കിയിട്ടില്ല.
 • @nambolan #8434 03:27 AM, 14 May 2018
  @stultus ^
 • @tachyons #8435 04:21 AM, 14 May 2018
  @balasankarc @imSreenadh
 • @balasankarc #8436 04:31 AM, 14 May 2018
  @mujeebcpy How are you trying to install Payyans?
 • @imSreenadh #8437 04:31 AM, 14 May 2018
  While I used the lib, I had to install manually from the dist to solve a similar issue
 • @imSreenadh #8438 04:31 AM, 14 May 2018
  Pip version was outdated
 • @balasankarc #8439 04:31 AM, 14 May 2018
  Pip version is outdated.
 • @imSreenadh #8440 04:31 AM, 14 May 2018
  Yep, we had a discussion on this in the other grp
 • @balasankarc #8441 04:32 AM, 14 May 2018
  But... pip install payyans should not error.
 • @imSreenadh #8442 04:32 AM, 14 May 2018
  Not sure abt payyans, I was having issue with normalizer if I remember correctly
 • @balasankarc #8443 04:33 AM, 14 May 2018
  Hmm. I just tried out in both python3 and python2 virtualenv. Both of them succeeded.
 • @imSreenadh #8444 04:35 AM, 14 May 2018
  Through dist?
 • @balasankarc #8445 04:36 AM, 14 May 2018
  Nope. pip install payyans
 • @balasankarc #8446 04:37 AM, 14 May 2018
  Lemme see if I can fix the test failures and get pypi versions updated
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8436 #8447 04:46 AM, 14 May 2018
  Following read me
 • @balasankarc #8448 04:55 AM, 14 May 2018
  Hmm. That is weird. It fails for me too. I will take a look.
 • @balasankarc #8449 04:55 AM, 14 May 2018
  @mujeebcpy Meanwhile, do python setup.py install instead.
 • @balasankarc #8450 04:55 AM, 14 May 2018
  Oh wait. Do these
 • @balasankarc #8451 04:56 AM, 14 May 2018
  1. pip install -r requirements.txt
  2. python setup.py install
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8451 #8452 05:03 AM, 14 May 2018
  ചെയ്തിരുന്നു
 • @mujeebcpy #8453 05:03 AM, 14 May 2018
  Ah. Install kodthilla thonnunnu
 • @mujeebcpy #8454 05:16 AM, 14 May 2018
  ആഹ് അപ്പോ അതിനു ശേഷമുള്ള സ്റ്റെപ് വേണ്ടല്ലേ
 • @mujeebcpy #8455 05:16 AM, 14 May 2018
  അത് വരെ ചെയ്തപ്പോള്‍ വര്‍ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്
 • @mujeebcpy #8456 05:41 AM, 14 May 2018
  ഇപോ ഓകെ. python3 യില് വര്‍ക് ചെയ്യില്ലേ ?
 • @mujeebcpy #8457 05:42 AM, 14 May 2018
  readthedoc is also empty
 • Yes. It will.
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8458 #8459 06:24 AM, 14 May 2018
  But didn't
 • @balasankarc #8460 06:26 AM, 14 May 2018
 • @mujeebcpy #8461 06:26 AM, 14 May 2018
 • @balasankarc #8462 06:27 AM, 14 May 2018
  Because you didn't run pip3.
 • @balasankarc #8463 06:27 AM, 14 May 2018
  pip deals with Python 2.7
  pip3 deals with Python 3
 • @balasankarc #8464 06:27 AM, 14 May 2018
  Also you will have to run python3 setup.py install
 • @mujeebcpy #8465 06:27 AM, 14 May 2018
  k.
 • (Unless you are on a virtualenv)
 • @mujeebcpy #8467 06:31 AM, 14 May 2018
  Done.
 • @balasankarc #8468 06:40 AM, 14 May 2018
  Worked?
 • @mujeebcpy #8469 06:46 AM, 14 May 2018
  Yep
 • @mujeebcpy #8470 07:49 AM, 14 May 2018
  വര്‍ണ്ണവിപഥനം െലന്‍സുകള്‍ ്രപദര്‍ശിപ്പിക്കുന്ന ന്യൂനത അപവര്‍ത്തനാങ്കം തരംഗൈദര്‍ഘ്യെത്ത ആ്രശയിക്കുന്നതിനാ ഓേരാ വര്‍ണവും െലന്‍സിലൂെട കടന്നുേപാകുേമ്പാള്‍ േക്രന്ദീകരിക്കുന്നത്‌ ഒേര ബിന്ദുവിലല്ല തന്മൂലം ്രപതിബിംബം അവ്യക്തമാവുന്നു
 • @mujeebcpy #8471 07:49 AM, 14 May 2018
  പ്ര ക്ര ഒന്നും ശരിയല്ല
 • @mujeebcpy #8472 07:51 AM, 14 May 2018
  using charaka map
  ism യോഗിച്ച് ടൈപ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ കിട്ടുന്ന ടൈപ്. ml-tt-revathi, ml-revathi ഒക്കെ സപോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്‍കോഡിംഗ് ആണ്
 • @mujeebcpy #8473 07:52 AM, 14 May 2018
  typeit ല്‍ ഇത് ഓകെയാണ്. എന്നാല്‍ ഇതിനിടക്ക് വരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള്‍ കണ്‍വേര്‍ട്ട് ആയി പോകും. അത് കണ്‍വേര്‍ട്ട് ആകാതെ ഇരിക്കാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാന് പറ്റുമോ എന്ന ശ്രമമാണ്. പക്ഷേ ആദ്യം മാപിംഗ് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണം
 • @mujeebcpy #8474 07:59 AM, 14 May 2018
  i think this issue fixed in chekkans-web
 • @nambolan #8475 08:08 AM, 14 May 2018
  Attention PGP Users: New Vulnerabilities Require You To Take Action Now

  UPDATE: Enigmail and GPG Tools have been patched for EFAIL. For more up-to-date information, please see EFF's Surveillance Self-Defense guides.UPDATE (5/14/18): More information has been released.

 • 16 May 2018 (9 messages)
 • @tachyons #8476 12:30 PM, 16 May 2018
  Is there any dummy text generator for Malayalam
 • @tachyons #8477 12:30 PM, 16 May 2018
  Like lorem ipsum
 • adhesiontext Malayalam – A Dynamic Dummy Text Generator

  Free tool that generates dummy text containing a customizable set of characters for a wide range of languages and scripts.

 • Works in chrome.
 • @balasankarc #8480 02:02 PM, 16 May 2018
  It works in Firefox also. You just have to disable ABP, if installed.
 • Oh!! Didn't recognize that was the issue. Thanks.
 • @balasankarc #8482 02:06 PM, 16 May 2018
  Funnily enough, chillu characters aren't recognized
 • @imSreenadh #8483 04:13 PM, 16 May 2018
  🤔
 • @tachyons ↶ Reply to #8478 #8484 04:36 PM, 16 May 2018
  Thanks
 • 17 May 2018 (22 messages)
 • @tachyons #8485 03:08 AM, 17 May 2018
  Charapara - Dummy Text Generator for Malayalam

  സുലോ വിന്തേന പിഷി വാട്ടിയം കിടിരാമൽ തൈവലം - അതായതുത്തമാ മലയാളത്തിൽ ഒരു ലോറം ഇപ്‌സം ജനറേറ്റർ

 • @jishnu7 ↶ Reply to #8485 #8486 03:31 AM, 17 May 2018
  👍 letsencrypt it please.
 • @tachyons #8487 03:55 AM, 17 May 2018
  ഞാനുണ്ടാക്കിയതല്ല
 • @jishnu7 #8488 03:59 AM, 17 May 2018
  @hfactor ^
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8485 #8489 04:36 AM, 17 May 2018
  ആഹ് ഗ്രൂപ്പില്‍ ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചര്‍ച്ച നടന്നിരുന്നല്ലോ
 • @mujeebcpy #8490 05:53 AM, 17 May 2018
  Any moonplus readers here? I created a stardict Malayalam file using olam db. Now the colordict shows Malayalam meanings
 • @mujeebcpy #8491 05:53 AM, 17 May 2018
 • @akshay ↶ Reply to #8490 #8492 08:32 AM, 17 May 2018
  Share.
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8492 #8493 08:43 AM, 17 May 2018
  repo ണ്ടാക്കാം. 3 ഫയല്‍സ് ഒരുമിച്ച് കോപി ചെയ്യണം
 • 👌👌👌
 • @460804319 ↶ Reply to #8491 #8495 09:05 AM, 17 May 2018
  സൂപ്പർ... കലക്കി..
 • @fscibridgebot #8496 b o t 09:40 AM, 17 May 2018
  peacerebel: Is there any alternative for google translate?
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8497 #8498 02:19 PM, 17 May 2018
  ആരേലും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില് ഇപ്പോഴൊരു ചെറിയ ഫിക്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ വര്‍ക് ചെയ്യാന് അത് വേണം
 • @athulvis ↶ Reply to #8498 #8499 03:17 PM, 17 May 2018
  ഇത് എങ്ങനെയാ ഉപയോഗിക്കുക
 • @athulvis #8500 03:18 PM, 17 May 2018
  ആ കിട്ടി...👍👍👍
 • @hfactor #8501 04:21 PM, 17 May 2018
 • @hfactor #8502 04:21 PM, 17 May 2018
  Adding Albin.
 • @hfactor #8503 04:21 PM, 17 May 2018
  He is an iOS dev.
 • @hfactor #8504 04:21 PM, 17 May 2018
  @jishnu7 👆
 • @mujeebcpy #8505 04:29 PM, 17 May 2018
  ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയാളം ഫോണ്ടില്‍ ഇനി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കാം

  ആവശ്യാനുസരണം ഫോണ്ട് മാറ്റാവുന്ന കിടിലന്‍ പ്ലഗിന്‍ Firefox - https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/malayalam-fonts/ Chrome - https://chrome.google.co...

 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8396 #8506 04:29 PM, 17 May 2018
  ^
 • 18 May 2018 (10 messages)
 • @jishnu7 ↶ Reply to #8505 #8507 02:14 AM, 18 May 2018
  👍
 • @manojkmohan #8509 03:09 PM, 18 May 2018
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8509 #8510 05:28 PM, 18 May 2018
  ആഹാ രചന ആണല്ലോ
 • @manojkmohan #8511 05:50 PM, 18 May 2018
  അവതാരിക

  സർക്കാരിന്റെ ധനസഹായപദ്ധതികൾ എന്ന ഈ പുസ്തകം സന്തോഷപൂർവ്വം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പ്രവത്തിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകർക്കും ജനപ്രതിനിധികൾക്കും സേവനത്തിനു സഹായകമാകുന്ന ഒരു കൈപ്പുസ്തകം എന്ന നിലയിലാണു തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അർഹതയും അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയും വേണ്ട രേഖകളും ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച സമഗ്രമായ വിവരം കഴിവതും ഏകരൂപമായ മാതൃകയിൽ സമാഹരിച്ചുചേർക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെതന്നെ പരമാവധി ഉപഭോക്തൃസൗഹൃദം ആകുമാറ് വകുപ്പ് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കവിവരണവും പുസ്തകത്തിന്റെ ഒടുവിൽ പദ്ധതികളുടെ അകാരാദിക്രമത്തിലുള്ള പദസൂചികയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പദ്ധതി ഏതു താളിൽ എന്നു കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമാണ്.

  ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധനത്തിലൂടെ പബ്ലിൿ‌ റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് പ്രസിദ്ധീകരണരംഗത്ത് ഒരു പുതിയ ചുവടു വയ്ക്കുകകൂടിയാണ് – ഇ-പബ്ലിക്കേഷൻ രംഗത്തേക്കു കടക്കുന്നു. നിലവിൽ വകുപ്പിന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെയും സാധാരണ പിഡിഎഫ് വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ, ഈ പുസ്തകം ഇന്ററാക്റ്റീവ് പിഡിഎഫ്, ഹൈപ്പർ ടെൿസ്റ്റ് ലിങ്കോടുകൂടിയ ഇ-ബുക്ക്, എക്സ്. എം. എൽ., എച്ഛ്. റ്റി. എം. എൽ., ചെറിയ ഫയൽ രൂപമായ ദേയ്‌സാ വൂ (DejaVu) എന്നിങ്ങനെ ഇന്നുള്ള എല്ലാ ഇലക്റ്റ്രോണിക് രൂപങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. ഇവ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കുകയും സമൂഹമാദ്ധ്യമങ്ങിലൂടെ പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്.

  ഇ-ബുക്കിലും ഇന്ററാക്റ്റീവ് പിഡിഎഫിലും ഉള്ളടക്കത്താളിലും പദസൂചികയിലുംനിന്ന് ഒറ്റ ക്ലിക്കിൽ അതതുപദ്ധതി സംബന്ധിച്ച താളിലേക്കു പോകാം. ഇ-ബുക്കിൽ പുസ്തകത്തിലെന്നപോലെ അടയാളപ്പെടുത്താനും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനും ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് അയയ്ക്കാനും ഒക്കെ കഴിയും. പദ്ധതിയുടെ പേരും മറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്തു സേർച്ച് ചെയ്യാനും ഇ-ബുക്കിലും പിഡിഎഫിലും സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഇലക്റ്റ്രോണിൿ‌ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ അപേക്ഷാഫോമിന്റെ ലിങ്കുകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ക്ലിൿ‌ ചെയ്താൽ ആ ഫോം കാണാം. ആ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു പ്രിന്റ് എടുത്തു പൂരിപ്പിച്ച് അപേക്ഷ അയയ്ക്കാം. ചില ലിങ്കുകളിൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ അയയ്ക്കാനുള്ള സൗകര്യവുമുണ്ട്. ഈ പുസ്തകം യൂണിക്കോഡിൽ തയ്യാറാക്കിയതിനാൽ ശ്രവണവൈകല്യമുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേക സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദമാക്കിമാറ്റി കേൾക്കാനും കഴിയും. വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഇലക്റ്റ്രോണിൿ‌ പതിപ്പുകൾ കാലാകാലം പരിഷ്ക്കരിക്കാനും അവസരമുണ്ട്.

  മറ്റൊരു പ്രധാനകാര്യം, പകർപ്പവകാശനിയമം ബാധകമായ സർഗ്ഗരചനകളും മറ്റും ഒഴികെയുള്ള സർക്കാർവിവരങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സ്വതന്ത്രപകർപ്പവകാശനിയമമായ ക്രിയേറ്റീവ് കോമൺസ് ലൈസൻസ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുതുടങ്ങുന്നു എന്നതാണ്. അതുപ്രകാരമാണ് ഈ പുസ്തകവും ഇലക്റ്റ്രോണിൿ പതിപ്പുകളും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. സർക്കാർവിവരങ്ങൾ സ്വതന്ത്രലൈസൻസിൽ പൊതുസമൂഹത്തിനു ലഭ്യമാക്കണമെന്നത് ഏറെക്കാലമായി വൈജ്ഞാനിക, വിവരപരിപാലന, ഐറ്റി രംഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആവശ്യപ്പെട്ടുവരികയായിരുന്നു. ആ മാറ്റത്തിനുകൂടി തുടക്കം കുറിക്കുകയാണിവിടെ.

  ആധുനികസാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള സാങ്കേതികസഹായം നൽകുകയും അതിനുതകുന്ന വിധത്തിൽ ടെൿ (TEX) എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിച്ചു പുസ്തകം രൂപകല്പനചെയ്യുകയും ചെയ്തത് സായാഹ്ന ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന സന്നദ്ധസംഘടനയാണ്. സൗജന്യമായി ഇതെല്ലാം ചെയ്തുതന്ന സായാഹ്നയോടുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. പുസ്തകത്തിനു വേണ്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയ വകുപ്പുമേധാവികൾക്കും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു.

  ഈ സാദ്ധ്യതകളെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിക്കുന്ന വിവിധ ധനസഹായപദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ പരമാവധി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പരമാവധിപ്പേർക്കു പ്രയോജനപെടുമാറ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനും എല്ലാവരും ഉത്സാഹിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പരിഷ്ക്കരിച്ച പതിപ്പുകൾ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന അഭിപ്രായനിർദ്ദേശങ്ങൾ സാദരം ക്ഷണിക്കുന്നു. സേവനങ്ങൾ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കും ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ സവിശേഷതാല്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം സസന്തോഷം സമർപ്പിക്കുന്നു.
 • @ramesan #8513 05:53 PM, 18 May 2018
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8511 #8515 05:58 PM, 18 May 2018
  ❤️❤️
 • @athulvis ↶ Reply to #8509 #8516 11:34 PM, 18 May 2018
  sharing..
 • 19 May 2018 (6 messages)
 • @muzirian #8517 07:38 AM, 19 May 2018
  Dithentha sambhavam
 • @muzirian #8518 07:38 AM, 19 May 2018
  Standing Committee on Information Technology (2017-18) seeks public views on Data Security & Privacy

  The Parliamentary Standing Committee on Information Technology, headed by Shri Anurag Singh Thakur,

 • @fscibridgebot #8519 b o t 07:42 AM, 19 May 2018
  shirish: Muzirian: you should forward to the mozilla group also, maybe Anivar Aravind could take a look at this and formulate a response. We need some Terms of Reference https://en.wikipedia.org/wiki/Terms_of_reference in order to formulate a response either individually or as different groups.
  Terms of reference

  Terms of reference (TOR) define the purpose and structures of a project, committee, meeting, negotiation, or any similar collection of people who have agreed to work together to accomplish a shared goal.

 • @fscibridgebot #8520 b o t 07:43 AM, 19 May 2018
  shirish: Muzirian: you should share it with FSCI as well .
 • @muzirian #8521 07:43 AM, 19 May 2018
  Forwarding
 • @fscibridgebot #8522 b o t 07:43 AM, 19 May 2018
  shirish: Muzirian: thank you for the link.
 • 22 May 2018 (7 messages)
 • @vsasikumar #8523 03:37 AM, 22 May 2018
  Anyone here who can teach Scribus to DTP operators? The State Institute of Languages would like to start using Scribus for their books.
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8523 #8524 05:39 AM, 22 May 2018
  അത്യാവശ്യം സ്ക്രൈബ്സ് വച്ച് ചെയ്ത്നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മലയാളം നേറ്റിവ് സപോര്‍ട്ട് വരുന്നതല്ലേയുള്ളൂ.. ഇപ്പോള്‍ ബീറ്റയിലേ മലയാളം വര്‍ക് ചെയ്യൂ..
 • @vsasikumar #8525 06:15 AM, 22 May 2018
  അതുശരി. എനിക്കു പരിചയമേയില്ല.
 • @mujeebcpy #8526 06:50 AM, 22 May 2018
  install fest ന്റെ സമയത്ത് scribus ന്റെ പ്രസന്റേഷന്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
 • @Ranjithsa #8527 10:57 AM, 22 May 2018
  Scribus 1.5.4 dev release support hyphenation and paragraph adjustments
 • @ramesan #8528 02:16 PM, 22 May 2018
  👆നവകേരളം 2018
  പ്രദര്‍ശന-വിപണന മേളയില്‍
  2018 മെയ് 21 മുതല്‍ മെയ് 27 വരെ
  മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം, പാലക്കാട്
 • 👍
 • 23 May 2018 (2 messages)
 • @mujeebcpy #8530 06:35 AM, 23 May 2018
  മലയാളം അര്‍ഥം പറയുന്ന സ്മാര്‍ട്ട് സബ്ടൈറ്റില്‍

  http://blog.mujeebcpy.me/inetrsub.html
 • @mujeebcpy #8531 06:57 AM, 23 May 2018
 • 24 May 2018 (3 messages)
 • @522128675 #8532 11:33 AM, 24 May 2018
 • @perfct_strangr #8533 01:25 PM, 24 May 2018
 • @212053163 #8535 05:07 PM, 24 May 2018
 • 27 May 2018 (17 messages)
 • @Holmes_hvr #8536 09:06 AM, 27 May 2018
 • @591441391 #8537 09:34 AM, 27 May 2018
 • @vsasikumar #8538 09:59 AM, 27 May 2018
  On the subject of using Scribus for Malayalam DTP, is the situation still that Indian languages are not fully supported? Or only Malayalam has a problem? I remember that a Telugu newspaper was being typeset using Scribus some years back, and still must be. If the Language Institute cannot use Scribus for typesetting their books, they may be willing to fund developing Malayalam support for it. Would like to know the situation from someone who is familiar with it.
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8538 #8539 10:01 AM, 27 May 2018
  മലയാളം പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തില് നിന്ന് ഒരു ടീം അത് പരിഹരിക്കാന് ശ്രമിച്ചാണ് മുമ്പ് മലയാളം സപോര‍്ട്ട് വരുത്തിയത്. എന്നാല്‍ അത് മെയിന്‍ കോഡിലേക്ക് എടുത്തില്ല. ഒമാന്‍ സര‍്ക്കാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അറബിയും ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളും സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള പണി നടന്നു. അത് മെയിന്‍സ്ട്രിീമിലേക്ക് എടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോള്‍ ബീറ്റ വെര്‍ഷനില്‍ മലയാളവും ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളും ലഭ്യമാണ്. scribus 1.5.4 റിലീസ് വന്നിട്ടുണ്ടിപ്പോള്‍. അതില്‍ മലയാളം കിട്ടും.
 • @mujeebcpy #8540 10:05 AM, 27 May 2018
  Current stable version is 1.4.7 and next officially stable will be 1.6.0
  but Scribus 1.5.4 is available to download and use as packages and Appimage. it supports malayalam.
 • @fscibridgebot #8541 b o t 11:14 AM, 27 May 2018
  peacerebel: Is there a way to enable " tap-to-click" system wide?
 • @fscibridgebot #8542 b o t 11:17 AM, 27 May 2018
  peacerebel: Xinput has a "default" properties which I couldn't be changed. I had to run a script to do this.
 • @vsasikumar #8543 11:52 AM, 27 May 2018
  I did download the Apimage of 1.5.4, and it does render Malayalam properly. However, I wonder whether it will be stable enough for production use.
 • @vsasikumar #8544 11:53 AM, 27 May 2018
  And we need someone who can train the DTP operators there on Scribus.
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8543 #8545 12:02 PM, 27 May 2018
  1.6.0 എത്താന്‍ കുറച്ച് കാലതാമസം പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോഴുള്ളത് അങ്ങനെ ക്രാഷ് ആകുന്നൊന്നുമില്ല. ട്രൈനിംഗ് കൊടുക്കാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്. കുറച്ചുകൂടി പ്രിപയര്‍ ചെയ്യാനുള്ള സമയം വേണ്ടിവരും
 • @vsasikumar #8546 01:00 PM, 27 May 2018
  ഏകദേശം എന്നത്തേക്കു തയാറാകും എന്നു പറയാമോ?
 • @ramesan ↶ Reply to #8543 #8547 01:09 PM, 27 May 2018
  വേറെ text editor ല്‍ തയ്യാറാക്കി copy paste ചെയ്താൽ rendering ശരിയാകുന്നുണ്ട്
 • Yes, it can be done via XOrg config snippet
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8546 #8550 02:46 PM, 27 May 2018
  എപ്പോഴേക്കാണ് ആവശ്യം ?
 • @vsasikumar #8551 03:54 PM, 27 May 2018
  അടുത്തയാഴ്ചയിൽ തയാറാണെങ്കിൽ അടുത്തയാഴ്ച തുടങ്ങാം എന്നാണു് തോന്നുന്നതു്. അവരോടു ചോദിക്കണം.
 • @mujeebcpy #8552 04:19 PM, 27 May 2018
  ഓകെ
 • 28 May 2018 (1 messages)
 • @575610389 #8553 03:09 PM, 28 May 2018
 • 30 May 2018 (1 messages)
 • @tachyons #8555 10:34 AM, 30 May 2018
 • 31 May 2018 (4 messages)
 • @vsasikumar ↶ Reply to #8552 #8556 03:19 AM, 31 May 2018
  I have asked them and they will give a definite reply soon.
 • @mujeebcpy ↶ Reply to #8556 #8557 06:37 AM, 31 May 2018
  okey.
 • @mujeebcpy #8558 06:39 AM, 31 May 2018
  ചെറിയ കോളങ്ങളാക്കുമ്പോള്‍ മര്യാദക്ക് റെന്റര്‍ ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ ഹൈഫണേറ്റ് ചെയ്താല‍് ശരിക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. അടുത്ത വര്‍ക് അതിലേക്ക് മാറ്റിനോക്കണം
 • @fscibridgebot #8559 b o t 07:14 AM, 31 May 2018
  peacerebel: Ibus ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല. Debian testing.