• 02 June 2017 (4 messages)
 • @karivilli ↶ Reply to #3161 #3163 12:12 PM, 02 Jun 2017
  Yes, I need.
 • @balasankarc #3164 12:12 PM, 02 Jun 2017
  Go to that link and add yourself. :)
 • @karivilli #3165 12:13 PM, 02 Jun 2017
  Ok
 • @balasankarc #3166 12:13 PM, 02 Jun 2017
  👍🏼
 • 09 June 2017 (1 messages)
 • @jishnu7 #3178 02:08 PM, 09 Jun 2017
 • 12 June 2017 (4 messages)
 • @karivilli #3183 02:01 PM, 12 Jun 2017
  ഒരു പ്രശ്നം. ഇന്നു വൈകുന്നേരം കിട്ടിയ വിവരമനുസരിച്ചു് 18നു് എനിക്കു് പട്ടാമ്പിയില്‍ ഒരു ഫാമിലി ഫങ്ഷനു പങ്കെടുക്കാനുണ്ടു്. അതോണ്ടു് എനിക്കു് അന്നു പങ്കെടുക്കാന്‍ പറ്റുംന്നു തോന്നുന്നില്ല.. :(
 • @balasankarc #3184 02:02 PM, 12 Jun 2017
  ഇവിടല്ല സാർ.. fsug-calicut. :D
 • @karivilli #3185 02:03 PM, 12 Jun 2017
  അയ്യ. ഗ്രൂപ്പുമാറിപ്പോയീ...
 • @karivilli #3186 02:03 PM, 12 Jun 2017
 • 23 June 2017 (1 messages)
 • @balasankarc #3195 03:44 PM, 23 Jun 2017
  Can you share the landscape mode also? :)
 • 28 June 2017 (2 messages)
 • @tachyons #3212 07:35 AM, 28 Jun 2017
  What's the matter ?
 • @muzirian ↶ Reply to #3211 #3214 08:15 AM, 28 Jun 2017
  Alo